Geen groen licht voor provinciegeld Limburgse kranten

Geen groen licht voor provinciegeld Limburgse kranten

Het Limburgs Parlement gaat niet akkoord met de garantstelling van 10 miljoen euro voor een lening ten behoeve van de overname van de Media Groep Limburg.

Het Belgisch-Limburgse uitgeversconcern Concentra wil de uitgever van de Limburgse kranten per 1 juli overnemen van het Britse moederbedrijf Mecom.

'Geen taak provincie'
Alleen CDA, PvdA en de fractie Krebber steunen de garantstelling. De overige partijen zijn tegen. Zij vinden het geen taak van de provincie om zich met mediabedrijven te bemoeien. Een aantal partijen noemt dat een taak van de markt alleen. Andere partijen zijn bang voor invloed van de provincie op de inhoud van de krant.

 

OnduidelijkheidWat de gevolgen zijn voor de overname nu de garantstelling er niet komt, is nog onduidelijk. Dat moet de komende dagen blijken. De kans is groot dat de datum van 1 juli niet wordt gehaald.CDA-gedeputeerde Ger Koopmans komt binnenkort met een brief over de gang van zaken en hoe het verder gaat.

Logo 1Limburg

Programma's