Geen andere plek voor meetpunt fijnstof in Grubbenvorst

Geen andere plek voor meetpunt fijnstof in Grubbenvorst

Het provinciebestuur voelt er niks voor om een gepland meetpunt voor fijnstof in Grubbenvorst op een ander punt aan te leggen.

In antwoord op vragen van de SP schrijft het provinciebestuur dat het meetpunt daar komt te liggen waar de hoogste concentratie fijnstof wordt verwacht. Dat is drie kilometer buiten het dorp. Daarbij is gekeken naar nieuwe ontwikkelingen rondom Grubbenvorst zoals Klavertje 4 en de vestiging van megastallen.

Volgens de SP kan op de beoogde plek geen betrouwbare meting plaatsvinden. De provincie ontkent dat. Bovendien blijft het mogelijk op andere punten zo nodig aanvullende metingen te doen.

Logo 1Limburg

Programma's