Financieel goed jaar voor L1, maar negatief resultaat door reorganisatievoorziening

Financieel goed jaar voor L1, maar negatief resultaat door reorganisatievoorziening

L1 heeft financieel een goed jaar achter de rug. De reclame-omzet bleef op peil en de kosten stegen minder dan 1%, exclusief de dotatie aan de reorganisatievoorziening. De regionale omroep heeft alvast een groot bedrag opzij gezet voor de reorganisatie

De bezuiniging van het Rijk bij de regionale omroepen zal ook voor L1 ingrijpende personele gevolgen hebben. Door het goede bedrijfsresultaat kon L1 hiervoor een voorziening treffen.

Na deze voorziening is het resultaat over 2015 uitgekomen op bijna € 600.000 negatief. L1 heeft voldoende reserves om dit verlies op te vangen.

De omzet van L1 Reclame was, inclusief de landelijke omzet, een fractie hoger dan in 2014. Net als in voorgaande jaren daalde de radio-omzet, terwijl de omzet op tv en met name online steeg.

Bereik
1Limburg, de gezamenlijke nieuwssite en app van L1 en Media Groep Limburg (MGL), maakte in 2015 een succesvol eerste jaar door. Steeds meer mensen gebruiken 1Limburg als bron om snel Limburgs nieuws tot zich te nemen. Het aantal sessies per maand steeg tot 7,5 miljoen in december 2015.

Algemeen directeur Rob Stevens van L1: “In een tijd waarin de regionale omroepen het moeilijk hebben, heeft L1 goed stand gehouden. De online bezoeken op de website en app van 1Limburg blijven doorgroeien. Dit leidt tot minder bezoeken op L1.nl, maar zij blijven gemiddeld wel langer hangen. Het dagbereik van L1 TV en het marktaandeel van L1 Radio zijn stabiel gebleven.”

Aandelen
Vanwege de toekomstige structuur van de RPO, de nieuwe overkoepelende organisatie van alle publieke regionale omroepen, is het noodzakelijk de publiek-private samenwerkingsconstructie van L1 in lijn te brengen met die van de andere omroepen.

De L1-BV’s (radio en televisie) hebben nu drie aandeelhouders: een publieke (Stichting Omroep Limburg) en twee private (Media Groep Limburg en Attero). De aandelen van de twee private aandeelhouders worden nu door de BV’s ingekocht. Die van Media Groep Limburg voor een bedrag van € 1.982.819 en die van Attero voor € 442.898. De L1-BV’s blijven bestaan, met Stichting Omroep Limburg als enig aandeelhouder. Het Commissariaat voor de Media heeft ingestemd met dit plan.

De aandelentransactie, die wordt verwerkt in de jaarrekening 2016, heeft geen gevolgen voor de exploitatie van L1 en de programmering wordt hierdoor dus niet geraakt.

Het heeft ook geen gevolgen voor de samenwerking tussen Media Groep Limburg en L1 in het digitale nieuwsplatform 1Limburg, dat in september 2017 wordt geëvalueerd.

Het jaarverslag van L1 is te raadplegen via www.L1.nl/jaarverslag2015

L1 Sport: Tafel Voetbal met Willem Janssen en Ronny van Geneugden

L1 Sport: Tafel Voetbal met Willem Janssen en Ronny van Geneugden

Zondag stapelwolken en wolkenvelden, droog, 17 tot 18 graden

Zondag stapelwolken en wolkenvelden, droog, 17 tot 18 graden

Weert verkozen tot Cultuurstad 2024 van de Närrische Europaïsche Gemeinschaft

Weert verkozen tot Cultuurstad 2024 van de Närrische Europaïsche Gemeinschaft

't Lèste Waord: Fer Kousen

't Lèste Waord: Fer Kousen

Plat-eweg Platekas: WW-band en Kinderkoor De Baexheimertjes

Plat-eweg Platekas: WW-band en Kinderkoor De Baexheimertjes

L1mburg Centraal - 24 september 2022

L1mburg Centraal - 24 september 2022

Programma's