Felle discussie over het referendum Landgraaf in AvondGasten

Felle discussie over het referendum Landgraaf in AvondGasten

Het ziet er sterk naar uit dat de herindeling van Landgraaf er gaat komen. De minister heeft toegezegd, de voormalig minister van Binnenlandse Zaken is mee en ook de Provinciale Staten zijn akkoord.

Toch wordt er morgen een referendum gehouden. De grote vraag is natuurlijk: wat is het nut en de waarde van zo’n lokaal referendum?

Er zijn de afgelopen maanden tonnen uitgegeven aan een strijd, juridische rechtszaken gevoerd en het heeft allemaal tot niets geleid Robin Reichrath

In L1 AvondGasten zei Robin Reichrath, fractievoorzitter PvdA Landgraaf, dat het zonde is van het gemeenschapsgeld. “Er zijn de afgelopen maanden tonnen uitgegeven aan een strijd, juridische rechtszaken gevoerd en het heeft allemaal tot niets geleid.” Het heeft veel belastinggeld gekost haalt Heidenrath aan.

Waar hij op wil inzetten is: “Hoe gaan we nou zorgen dat die identiteit behouden blijft en we dadelijk in 2019 een krachtige centrumgemeente in Parkstad hebben, waarmee we vooruit kunnen, waarmee we die achterstand in die regio kunnen aanpakken en zorgen dat jongeren niet wegtrekken.”

Het belangrijkste is dat morgen de mensen naar de stembus kunnen en zich kunnen uiten over de toekomst van Landgraaf Andy Dritty

Voorstander van het referendum, Andy Dritty is fractievoorzitter GBBL Landgraaf. Hij vindt dat de verkwisting van het geld voorkomen had kunnen worden als burgers meer betrokken werden aan de voorkant. “Het belangrijkste is dat morgen de mensen naar de stembus kunnen en zich kunnen uiten over de toekomst van Landgraaf”, aldus Dritty.

De discussie ging er fel aan toe. Reichrath verweet Dritty van misleiding, bedrog, tendentieus handelen en het inspelen op gevoelens van mensen van de Landgraafse samenleving.

Dritty op zijn beurt vond dat een advertentie waarin mensen worden opgeroepen om naar een referendum te gaan niet als bedrog kan worden neergezet.

De gasten over het referendum

Robin Reichrath, fractievoorzitter van de PvdA

Zijn partij zit sinds januari 2017 in de oppositie. Hij is voorstander van een fusie Heerlen en Landgraaf. De sociale en economische achterstanden in de regio zijn gigantisch.

Een krachtig bestuur om dat op te lossen is er nu niet. En dat moet er komen. Het referendum is zinloos. Er zijn een heleboel fouten gemaakt.

Het college handelde in strijd met de algemeen beginselen van behoorlijk bestuur, de mensen zijn misleid, voor de gek gehouden en er is tendentieuze informatie verstrekt.

We hebben niet gesproken over een minimale opkomst dus iedereen gaat straks met de uitslagen aan de loop.

Andy Dritty, fractievoorzitter van GBBL

Zijn partij zit sinds januari van dit jaar in de coalitie. Hij is tegen herindeling. Hij mist de stem van het volk. De betrokkenheid van de burgers.

Zij zijn aan zet en moeten gehoord worden. Ook is er geen noodzaak omdat Landgraaf de zaken financieel goed op orde heeft. En tot slot. We werken al intensief samen. Dat is goed en gaat goed.

Als het volk anders wil, dan veranderen we ons standpunt en zullen voor de herindeling gaan. Ongeacht de uitkomst respecteren wij de uitslag. Met een uitkomst van 50% zal ik al heel blij zijn.

AvondGasten

Met sprankelende gasten aan tafel en verslaggevers in de provincie Limburg. Over politiek, sport, kunst, cultuur, economie en maatschappelijke onderwerpen.

Elke werkdag om 17:55, 20:55 en 22:55 uur op L1 TV.

Nog meer van AvondGasten bekijken

Logo 1Limburg

Programma's