Europees geld voor railterminal Venlo

Europees geld voor railterminal Venlo

Europa geeft bijna 7 ton subsidie voor onderzoek naar de railterminal op Greenport Venlo.

Het geld uit het Europese subsidieprogramma TEN-T is bedoeld om om tot één vervoersnetwerk te komen binnen de Europese Unie, over land, water en door de lucht.

De railterminal is een belangrijke schakel in de logistieke hotspot Venlo-Venray. De subsidie wordt gebruikt om te onderzoeken  wat de markt precies wil, zodat de terminal optimaal aansluit bij de wensen van bedrijven.

Laad- en losperrons
Het spoorterrein komt aan de zuidkant van de spoorlijn Eindhoven-Venlo en wordt op de bestaande spoorlijn aangesloten. De terminal bestaat grotendeels uit sporen met laad- en losmogelijkheden in de open lucht. Voor de ontwikkeling ervan is een terrein van ongeveer 15 hectare gereserveerd op het bedrijventerrein Trade Port Noord, dat momenteel wordt ontwikkeld binnen Greenport Venlo.

Logo 1Limburg

Programma's