Dirk Franssen vanaf nu Vorst én voorzitter van D'n Uul Remunj

Dirk Franssen vanaf nu Vorst én voorzitter van D'n Uul Remunj

Roermondenaar Dirk Franssen is vanaf nu niet alleen Vorst van Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul in Roermond, maar ook voorzitter.

Dat besluit is op de algemene ledenvergadering van D'n Uul genomen. Franssen is de derde persoon in de historie van D'n Uul die beide functies gaat combineren. Lees hier het persbericht:


Dirk Franssen benoemt tot nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul op 5 juni 2019, is Dirk Franssen per acclamatie gekozen als nieuwe voorzitter van de vereniging.

Dirk Franssen had zich kandidaat gesteld nadat voorzitter Roger Geurtz medio mei bekend maakte dat hij zich vanwege zijn drukke baan niet opnieuw verkiesbaar kon stellen voor een volgende termijn als voorzitter, de functie die hij vervulde vanaf juni 2016. Roger werd aansluitend door de leden gekozen in het Algemeen Bestuur.

Met zijn benoeming tot voorzitter vervult Dirk Franssen vanaf nu een dubbelfunctie als Vorst en voorzitter van D’n Uul. Na Naad I Imkamp en Hans III Smals is Vorst Dirk I Franssen de 3de Vorst in de historie van D’n Uul, die zijn Vorstschap met de functie van voorzitter combineert.

Dirk Franssen heeft ruime en brede ervaring binnen D’n Uul. Nadat in 2006 het SJAB (Samewirkend Jeug Algemein Besjtuur) werd opgericht, was Dirk de eerste voorzitter van dit “Jeugdbestuur”. In 2007 werd hij op de Algemene Ledenvergadering gekozen in het Algemeen Bestuur van de vereniging en trad hij toe tot de Raod van XI. In 2008 werd hij verkozen in het Dagelijks Bestuur en vanaf 2010 vervulde hij zes Vastelaovesseizoenen de functie van ceremoniemeester. In juni 2015 werd Dirk tot 7de Vorst van D’n uul gekozen waarna hij op 21 november van dat jaar als Vors Dirk I is geïnstalleerd.

Tijdens diezelfde ledenvergadering is Theo Hermans is vanwege zijn grote verdiensten voor D'n Uul benoemd tot Erelid.

Theo is al 29 jaor actief in vooral ondersteunende functies achter de schermen, in 1990 leerde hij D’n Uul kennen als chauffeur van Aad Prins Lex I Vervuurt. In alle opvolgende jaren heeft Theo zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als adjudant van de drie oud-vorsten Naad I Imkamp, Hans III Smals, Sybert I van Keeken en van onze huidige Vors Dirk I.

Hij is 21 jaar lid van het Algemeen Bestuur van D’n Uul en als zodanig betrokken bij de beleid- en besluitvorming van de hele vereniging. Daarnaast is Theo al ruim 20 jaar lid van de Raod van XI.

Het laudatio en de bijbehorende traditionele onderscheiding werd uitgesproken en uitgereikt door Vorst Dirk I. Vervolgens werd zijn benoeming met groot applaus door de ALV ondersteund en is een feestelijke toast uitgebracht op Theo zijn Erelidmaatschap en op D'n Uul.

Theo Hermans is met zijn benoeming het 24ste Erelid van Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul.

Foto: Roger Geurtz feliciteert Dirk Franssen met het voorzitterschap.

Logo 1Limburg