Dinsdag 13 en 20 december: Sagalassos, stad in de wolken (deel 2)

Dinsdag 13 en 20 december: Sagalassos, stad in de wolken (deel 2)

(Unieke tentoonstelling in Gallo Romeins Museum Tongeren)

Tongeren (Atuatuca Tungrorum) heeft, net als Maastricht (Trajectum ad Mosam), een hele lange historie die zo’n 2000 jaar geleden, in de Romeinse tijd, begonnen is. Beide nederzettingen lagen aan de heirbaan die uit Keulen (Colonia Agrippina) kwam.

nvt2.jpg
De geschiedenis van het Turkse stadje Sagalassos, zo’n 120 km van Antalya op een hoogte van 1.100 meter gelegen, loopt voor een deel in tijd parallel met die van ons. Sagalassos was weliswaar al een regionaal centrum toen het in 334 v. Chr. veroverd werd door Alexander de Grote, koning van Macedonië maar ontwikkelde zich in de Romeinse periode, met name onder keizer Hadrianus, tot een heuse keizerstad.

nvt8.jpg
Door een aantal hevige aardbevingen raakte de stad in verval, met als tragisch hoogtepunt de beving van 590 na Chr. die de complete stad verwoestte. De eens zo beroemde stad, bedolven onder het puin, raakte in de vergetelheid.

nvt9.jpg
De Belgische archeoloog en professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven Marc Waelkens startte in1990 met de opgravingen van Sagalassos en reconstrueerde talloze bouwwerken. Vandaag de dag is op de archeologische site gedurende de zomermaanden een groot team van interdisciplinaire specialisten actief. In de loop der jaren zijn duizenden vondsten, waaronder prachtige marmeren borstbeelden, asurnen en gebruiksvoorwerpen door deze mensen onderzocht en gerubriceerd en/of in musea ondergebracht.

nvt5.jpg
Het Gallo Romeins Museum in Tongeren heeft als sinds jaren een goede band met professor Waelkens en volgt de opgravingen en reconstructies met grote belangstelling. Dat heeft geleid tot een unieke tentoonstelling in het museum over Sagalassos waarin de absoluut uniekste pronkstukken te zien zijn. Een nauwe samenwerking tussen de Turkse overheid, professor Waelkens, provinciaal gedeputeerde van cultuur Gilbert van Baelen en Carmen Willems, directeur van het Gallo-Romeins Museum, ging daaraan vooraf.

nvt6.jpg
De tentoonstelling geeft op een even voortreffelijke- als eigenzinnige wijze een beeld van Sagalassos. De ontwerper van de tentoonstelling, de bekende Vlaamse toneel- en operaregisseur Guy Joosten, maakt daarbij gebruik van de modernste visuele technieken.

nvt7.jpg
Guy van Grinsven neemt u in deze uitzending van NIVEAU TV magazine eerst mee terug naar de opgravingen in Turkije en daarna mee naar het Gallo-Romeins Museum, naar de tentoonstelling Sagalassos – City of Dreams.

Limburg Doc: Het Schepenkerkhof

Limburg Doc: Het Schepenkerkhof

Viva Classic Live 2016

Viva Classic Live 2016

Limburg Doc: De Peel in brand

Limburg Doc: De Peel in brand

AvondGasten Sport: Van Hier tot Tokio

AvondGasten Sport: Van Hier tot Tokio

75 jaar regionale omroep: Postbus 31

75 jaar regionale omroep: Postbus 31

Route Regio: hoe is het met vriendin Nell?

Route Regio: hoe is het met vriendin Nell?

Logo 1Limburg

CDA-Limburg: 'Nee' tegen Rutte voorbarig en ruig

CDA-Limburg: 'Nee' tegen Rutte voorbarig en ruig

Voorzitter Harold Schroeder van CDA-Limburg vindt het 'voorbarig en heel ruig' om op voorhand het principiële standpunt in te nemen dat het CDA niet moet meedoen aan een nieuw kabinet onder leiding van Mark Rutte (VVD). Tegelijkertijd snapt hij dat standpunt…

Programma's