Dekkingsgraad ABP blijft stabiel

Dekkingsgraad ABP blijft stabiel

De dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP in Heerlen is de afgelopen maand gelijk gebleven op 94 procent.

Dat ligt nog altijd een stuk onder de wettelijk vereiste 105 procent. In het derde kwartaal maakte de dekkingsgraad een flinke val door een dalende rente. In oktober was een licht herstel zichbaar. Het cijfer geeft aan in hoeverre een pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Logo 1Limburg

Programma's