De Limburgse zouaven

De Limburgse zouaven

'Wel eerwaarde Heer Pastoor: Met leedwezen kom ik UED, het verlies van eenen uwer gewezene parochianen en gewezene zouaaf bij het pauselijk leger bekend maken, die het tijdelijke met eeuwige verwisseld heeft.

|

De zouave Geurts zoon van Peter Geurts welke den 19 Augustus naar het hospitaal is gedragen, en den 22 's morgens ten 5 uren, na met groot geduld zijne ziekte onderstaan te hebben in den Heer ontslapen is. Ja met leedwezen heb ik zijn verlies betreurd; Zij zoo een goede brave en dappere soldaat van zijne heiligheid'.

Alzo werd het overlijden van Peter Geurts gemeld aan de pastoor van zijn parochie. 't Bericht kwam uit Italië. Want daar zat Peter Geurts. Uit Stevensweert. En hij was niet de enige Limburger. Een heel contigent Limburgse jongens had zich gemeld als Zouave. Als beschermer van de paus.

Wat bewoog al die 'jônge van heej' 150 jaar geleden om naar Rome te reizen en daar te vechten voor de paus. En tegen wie vochten ze? Jos Engelen geeft dinsdagavond 29 mei 2012 een lezing in Reuver, bij de heemkundevereniging Maas- En Swalmdal.

Frans Pollux praat met hem in het L1 Cultuurcafe

Logo 1Limburg

Programma's