Ruzie bij Marotte Zitterd escaleert

Ruzie bij Marotte Zitterd escaleert

Drie ondersteunende organisaties in Sittard willen niet meer samenwerken met Stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd. Dat meldt De Marotte op haar website.

In een 'open brief aan carnavalsminnend Zitterd' schrijft de vereniging al een jaar een poging te doen om met vertegenwoordigers van drie onderdelen van de zogenoemde Paraplu Verenigingen, namelijk het Optoch Kommitee, de Auw Prinse Zitterd en de Marotte Senaat, tot een oplossing te komen voor de problemen binnen de vastelaovesvereniging. 'Helaas moeten we constateren dat, alle inspanningen ten spijt, de bereidheid bij (de voorzitters van) deze verenigingen ontbreekt om vanuit een gezamenlijke visie, structuur, rollen en bemensing van alle geledingen binnen stadscarnaval Sittard te praten over de toekomst', aldus het Marottebestuur.

De vastelaovescrisis in Sittard wordt door het terugtrekken van de drie steunverenigingen steeds groter. Een bemiddelingspoging van burgemeester Jan Schrijen van Valkenburg en burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf heeft in ieder geval niet geleid tot een oplossing. Vlecken en Schrijen hebben maanden geleden een advies afgegeven aan het bestuur van de Marotte. Of daar iets mee gebeurd is, is niet bekend. Vlecken weet het zelf ook niet. 'We hebben onze visie neergelegd en het is aan anderen om daarmee aan de slag te gaan', aldus Raymond Vlecken. Juist het feit dat niemand aanstalten maakt om de crisis op te lossen kon nu wel eens de oorzaak zijn van het opzeggen van de samenwerking door de drie steunverenigingen.

De problemen bij De Marotte ontstonden een jaar geleden toen Vorst Marot Frits van Beek tijdens een vergadering van de Raad van Elf (in Sittard heet dat de Wieze Raod) plotseling het bijltje erbij neer gooide. De Vorst gaf aan dat hij onvoldoende steun voelde voor zijn werkwijze. Enkele andere leden toonden zich solidair met het besluit van Van Beek en besloten hun lidmaatschap ook te beëindigen.

De neutrale vastelaovesvierder heeft afgelopen seizoen weinig gemerkt van de ruzie. Er kwam als vanouds een liedjesavond, zittingen en optochten gingen door en er werd een nieuw Prins uitgeroepen. Nu het Optoch Kommitee Zitterd de hakken in het zand zet, lijkt de organisatie van de Kenjer Optocht en de Grote Optocht in 2020 een probleem te worden. 'Het beëindigen van de samenwerking betreuren wij ten zeerste. Vooral omdat er meer over de Marotte dan met de Marotte gesproken wordt', aldus het Marottebestuur dat afgelopen dagen niet inging op vragen van L11Alaaf maar wel vanavond een opne brief plaatste op de website. Ook bij het Optoch Kommitee, de Auw Prinse en de Senaat wilde niemand reageren op vragen van L11Alaaf.

Het eerst volgende evenement van De Marotte is het ZVK, het Zitterds Vastelaovesleidjes Konkoers op 24 augustus, traditioneel het allereerste liedjeskonkoer in Limburg van het aankomende vastelaovesseizoen. De fikse crisis binnen het Sittardse vastelaoveswereldje zal de sfeer tijdens de liedjeswedstrijd niet ten goede komen.


Logo 1Limburg