Controle Limburgs Parlement wordt versterkt

Controle Limburgs Parlement wordt versterkt

De controlerende functie van het Limburgs Parlement wordt versterkt.

Binnen een paar maanden moet een uitgewerkt voorstel over een nieuwe werkwijze op tafel liggen. Dat staat in een unaniem aangenomen motie van de SP. De motie was een reactie op rapporten van de Zuidelijke Rekenkamer. Daarin wordt geconcludeerd dat de informatie van het oude provinciebestuur verwarrend en niet altijd begrijpelijk en volledig was. Daardoor zou het Limburgs Parlement zijn controlerende taak niet goed hebben kunnen uitvoeren. Alle partijen willen dan ook dat de verhouding tussen provinciebestuur en Limburgs Parlement verbetert en er goede afspraken worden gemaakt.

Logo 1Limburg

Programma's