Bureaucratie bedreigt hoger onderwijs

Bureaucratie bedreigt hoger onderwijs

De bureaucratie vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Dat stelt Maaike Meijer, honorair-hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Maastricht.

Administratie
Meijer is van mening dat het wetenschappelijk personeel te veel in beslag wordt genomen door administratieve taken. "De boekhouding neemt onevenredig veel ruimte in. Toetsen, cijfers en controles kosten veel energie en gaan ten koste van primaire processen.
Dat wordt in de toekomst alleen maar erger."

Lat
Volgens de hoogleraar ligt de lat op de universiteit ontzettend hoog. "Menigeen denkt dat wij de nieuwe vrijgestelden zijn maar we maken veel uren
moeten subsidie binnenhalen en toponderzoek afleveren. En als het even niet goed gaat, worden we er hard op afgerekend."

Logo 1Limburg

Programma's