Brief naar parochies over misbruik

Brief naar parochies over misbruik

De Nederlandse bisschoppen hebben een brief over het misbruik van kinderen in de rooms-katholieke kerk gestuurd aan de parochies, met het verzoek deze voor te lezen tijdens de mis. Aanleiding voor de brief zijn de vrijdag gepresenteerde uitkomsten van het onderzoek dat de commissie-Deetman deed naar het seksueel misbruik in rooms-katholieke instellingen.

Toch lezen niet alle Limburgse pastoors de brief voor. Onder anderen pastoor Achten van Elsloo vindt het niet gepast om tijdens de mis aandacht te besteden aan de brief. Achten zegt dat zijn kerk vol kinderen zit en dat hij daar niet wil praten over misbruik. Bovendien is de liturgie geen plek om de actualiteit te bespreken, zo vindt hij.

Het bisdom Roermond vindt het jammer sommige pastoors de brief niet voorlezen. In de brief zeggen de bisschoppen onder meer 'geschokt' te zijn door het gedrag van de daders en 'diep beschaamd voor de momenten waarop een aantal verantwoordelijken van de Kerk niet de juiste maatregelen heeft getroffen om het leed te doen stoppen'.

Lees de brief hier >>

AvondGasten: corona in Limburg - jong zijn in coronatijd

AvondGasten: corona in Limburg - jong zijn in coronatijd

L1mburg Centraal - 27 januari 2021

L1mburg Centraal - 27 januari 2021

L1 Vandaag: het dagboek van Marco Pennings in de tweede lockdown

L1 Vandaag: het dagboek van Marco Pennings in de tweede lockdown

L1mburg Centraal: advies wil groei MAA koppelen aan minder geluidshinder

L1mburg Centraal: advies wil groei MAA koppelen aan minder geluidshinder

L1mburg Centraal: raadslid Venlo hoort 16 maanden cel eisen wegens fraude

L1mburg Centraal: raadslid Venlo hoort 16 maanden cel eisen wegens fraude

L1mburg Centraal: burgemeester deelt complimenten uit aan MVV-supporters

L1mburg Centraal: burgemeester deelt complimenten uit aan MVV-supporters

Logo 1Limburg

Nog veel twijfelaars in Limburg over vaccin

Nog veel twijfelaars in Limburg over vaccin

Limburgers zijn van alle Nederlanders het minst stellig in hun houding tegenover het coronavaccin. Meer dan 35 procent van onze provinciegenoten twijfelt nog in meer of mindere mate, of hij of zij de spuit gaat halen.

Programma's