Bond is blij met extra steun voor de volkscultuur

Bond is blij met extra steun voor de volkscultuur

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen is blij met de 5 miljoen euro die het Limburgs Parlement uittrekt voor fanfares, harmonieën maar ook schutterijen.

Volgens de bond is het geld zeer welkom, met name om meer jeugd te interesseren voor het bespelen van een instrument. Het geld is ook bedoeld om nieuwe pakken en uniformen te kopen. Het is een voorstel van de PVV, die tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen vrijdag voor het plan een meerderheid kreeg.

Logo 1Limburg

Programma's