Blog: wat heeft L1 afgelopen jaar bereikt?

Blog: wat heeft L1 afgelopen jaar bereikt?

Blog van Leo Hauben, hoofdredacteur L1

Ik hou doorgaans niet zo van achterom kijken. Wat geweest is, is geweest. Veel interessanter is wat gaat komen. Maar het einde van het jaar is een goed moment voor de uitzondering, om met trots terug te kijken.

We hebben in het najaar onze tv-programmering aangepast en L1mburg Centraal in het leven geroepen. En dat heeft ons goede resultaten opgeleverd. Dat concludeer ik na lezing van het net verschenen Motivaction-onderzoek, waarvoor 800 Limburgers zijn ondervraagd. L1 TV bereikt gemiddeld per dag 28% van de Limburgers (tegen 29% bij de voorjaarsmeting). Van de regionale zenders doet alleen TV Noord ’t iets beter.

Stabiele cijfers zijn mooie cijfers, want tv-kijken staat over het algemeen onder druk.

Met televisie bereikt L1 wekelijks 419.000 Limburgers, het weekbereik van L1 Radio komt op 230.000 luisteraars, aldus Motivaction. Een minpuntje bij radio is dat het gemiddeld aantal luisterminuten is gedaald naar 65 (tegen 90 minuten een jaar eerder). Daar gaan we met zijn allen hard aan werken komend jaar.

Online hebben we ook een fijn jaar achter de rug. Bij 1Limburg, de best bekeken nieuwssite van de provincie, telden we via web, app en NOS-samenwerking 12 miljoen bezoeken per maand. Toch weer een stijging van zo’n 10% vergeleken met een jaar eerder. De groei gaat minder hard, maar dat is logisch. Hoe groter je bent, hoe lastiger het is met dubbele cijfers te blijven groeien. Ik ben al heel blij dat we 10% groei aantikken.

Al met al was 2018 een goed jaar als het gaat om onze bereikcijfers. Ze zeggen iets over ons succes, maar er is méér dan dat. Kwaliteit is ook belangrijk. Dat is niet in harde cijfers uit te drukken, maar als professionele organisatie hebben we zelf wel opvattingen over kwaliteit. Dus dat is intern steeds een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteit krijg je door over kwaliteit te praten met elkaar. Niet de programma-schema's maar de medewerkers maken 't verschil.

Ik durf de stelling aan dat L1 mede bijdraagt aan het instandhouden van de Limburgse identiteit.

Als publieke omroep leven we voor een groot deel van belastinggeld, zo’n 80% van onze inkomsten. Omgerekend betaalt ieder Limburgs gezin 2 euro per maand mee aan L1. We kosten één kop koffie per maand per gezin.

De publieke financiering schept in elk geval de plicht om maatschappelijk en cultureel relevante onderwerpen aan bod te laten komen in onze programma’s. Daarom hamer ik steeds vaker op onze functie als cultuurdrager. Ik durf de stelling aan dat L1 mede bijdraagt aan het instandhouden van de Limburgse identiteit.

Kortom, bereikcijfers zijn niet ‘zaligmakend’. Hoewel het wel lekker voelt als je geen dalingen hoeft te rapporteren. Reden om achterover te leunen? Ik dacht ’t niet.

Leo.Hauben@L1.nl, hoofdredacteur L1
28 december 2018

Logo 1Limburg

Programma's