Blog: sterke publieke mediasector noodzakelijk, zeker nu

Blog: sterke publieke mediasector noodzakelijk, zeker nu

Blog van Leo Hauben, hoofdredacteur van L1.

Niets is tegenwoordig vanzelfsprekend, maar dat publiek gefinancierde journalistiek noodzakelijk blijft staat voor mij vast. We leven in een veranderende samenleving met maatschappelijke tegenstellingen die leiden tot spanningen en toenemende polarisatie.

De burger wordt beïnvloed door sociale media, internetbubbels en bewust misleidende of onjuiste informatie. Een sterke publieke mediasector naast de grote (buitenlandse) private uitgevers is dan ook noodzakelijk om een divers medialandschap in stand te houden.

Als je voor pakweg 80% wordt gefinancierd met publiek geld, dan is het natuurlijk logisch dat je verantwoording aflegt.

L1 is zo’n speler in de publieke mediasector. Als je voor pakweg 80% wordt gefinancierd met publiek geld, dan is het natuurlijk logisch dat je verantwoording aflegt. Een van de vormen waarin we dat doen is het openbare jaarverslag, dat deze week is gepubliceerd op onze site.

In onze Missie staat dat we met sterke regionale journalistiek willen bijdragen aan een gezonde democratische samenleving, met duiding, diepgang en dialoog. Even belangrijk is dat L1 als cultuurdrager actief bijdraagt aan het in stand houden en vormgeven van de Limburgse identiteit, waaronder streektaal. De Limburgse 100, gisteren de hele dag op L1 Radio, is er een prachtig voorbeeld van. Alleen maar muziek die in onze eigen regio is gemaakt.

Gelukkig hebben we ons bereik toch op peil weten te houden.

Tijdens de coronatijd hebben we vorig jaar de drie D’s zeker waargemaakt met enkele tientallen speciale uitzendingen van AvondGasten – corona in Limburg. Nieuws roept vaak veel vragen op en die probeerden we te beantwoorden in AvondGasten.

Tijdens de grote wateroverlast in de zomer van 2021 hebben we met 88 uur non-stop live radio onze nieuwsfunctie gecombineerd met een sterke verbindende rol. Ellende schept ook een band.

In het jaarverslag 2021 wordt uiteraard ook stil gestaan bij de interne perikelen bij L1. Met in april een rechtszaak bij de Ondernemingskamer waardoor onderlinge verhoudingen ernstig verstoord raakten. Een periode die vooral veel negatieve energie heeft gekost.

Gelukkig hebben we ons bereik toch op peil weten te houden. Het marktaandeel van L1 Radio kwam in 2021 uit op 13% (tegen 10 procent in 2020). Het aantal gebruikers per maand van het nieuwsplatform 1Limburg (web en app) bedroeg 1,9 miljoen. Het dagbereik van L1 TV steeg van 270.000 naar 306.000 gemiddeld per dag.

We bouwen verder aan de toekomst, waarbij we meer investeren in online zonder het belang van radio en tv uit ’t oog te verliezen.

Financieel was het helaas een slecht jaar. Het operationele resultaat was prima, net als in voorgaande jaren. Maar als gevolg van incidentele lasten verbonden aan de gang naar de Ondernemingskamer ontstond onder aan de streep een verlies van ruim 1,2 miljoen euro. Het verlies wordt vanuit de reserves van de omroep opgevangen.

Een jaarverslag kijkt vooral terug. Vooruit kijken is fijner. We bouwen verder aan de toekomst, waarbij we meer investeren in online zonder het belang van radio en tv uit ’t oog te verliezen. Een verschuiving is onvermijdelijk, wil je als medium aansluiten bij de veranderende behoeften van het publiek.

Leo.Hauben@L1.nl, hoofdredacteur
27 mei 2022

25 jaar regionale tv: De Hemelpaort

25 jaar regionale tv: De Hemelpaort

Emmy Ackermans, Patty Pam Pam en Ghislaine Mommer in Nachsjiech

Emmy Ackermans, Patty Pam Pam en Ghislaine Mommer in Nachsjiech

Die Jungen Original Oberkrainer in Wunderbar

Die Jungen Original Oberkrainer in Wunderbar

Camiel organiseert muziekevenement All About Music

Camiel organiseert muziekevenement All About Music

Óngerwaeg is bie de NASA in Berg

Óngerwaeg is bie de NASA in Berg

Limburg Doc: Lex Nelissen - vluchten kan niet meer

Limburg Doc: Lex Nelissen - vluchten kan niet meer

Programma's