Blog: poten af van Wilders' tuig van de richel

Blog: poten af van Wilders' tuig van de richel

Blog van Leo Hauben, hoofdredacteur van L1

Mag PVV-Kamerlid Geert Wilders journalisten in een tweet betitelen als tuig van de richel? Ja, dat mag hij. We leven in een land waar vrijheid van meningsuiting grondwettelijk is geregeld. Heeft Wilders een punt? Nee, totaal niet. Zijn uitspraak is ronduit belachelijk. Een beroepsgroep betitelen als tuig van de richel slaat helemaal nergens op.

Wilders weet dat zelf als beste. Als Kamerlid citeert hij gretig uit verhalen van journalisten als hij ministers of andere Kamerleden aanvalt. Hij zou journalisten eerder moeten bedanken dan afzeiken.

De PVV-voorman heeft polarisatie gekozen als politiek model.

De mening van Wilders rijmt ook niet met onderzoek van Motivaction eerder dit jaar. Daaruit bleek dat het vertrouwen in het nieuws en de journalistiek in Nederland is gestegen in coronatijd. De groep die het nieuws categorisch niet vertrouwt is 9%, aldus Motivaction, met een oververtegenwoordiging van jong volwassenen. Het grote vertrouwen staat in schril contrast met het wegzetten van journalisten als tuig van de richel.

De PVV-voorman heeft polarisatie gekozen als politiek model. Daag iemand uit met een forse beschuldiging in de hoop dat hij verongelijkt reageert. En dan kan Wilders er nog een keer overheen met een nog scherpere uitspraak.

De poging van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) om een gesprek aan te vragen met Wilders om hem ‘bewust te maken’ van het effect van zijn tweet, werd dan ook meteen de grond ingeboord. ‘Hypocriet’, reageerde Wilders naar de NVJ. Weten ze wel hoe hij door journalisten wordt betiteld en wat daarvan de effecten zijn? Kortom, iedere minuut dialoog met Wilders hierover is verloren tijd.

De redenering dat de tweet van Wilders burgers legitimeert om journalisten lastig te vallen, volg ik niet

De redenering dat de tweet van Wilders burgers legitimeert om journalisten lastig te vallen, volg ik niet. Daarmee wordt Wilders’ invloed overschat. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stemde 89% niet op de PVV. Er zijn dus heel veel mensen die niet onder de indruk zijn van zijn uitspraken. En wie wél onder de indruk is, zou dan ook de opmerking van hun Grote Leider serieus moeten nemen dat geweld (tegen journalisten) in geen enkel geval goed gepraat kan worden.

Dus poten af van met name fotografen en cameralui, die het makkelijkst herkenbaar zijn. Laat journalisten gewoon hun werk doen, net zoals metselaars, brandweermannen en leraren.

Leo.Hauben@L1.nl, hoofdredacteur L1 | 13 juni 2021

Wunderbar met Sarah Lombardi

Wunderbar met Sarah Lombardi

Hoe is het om zelf te ervaren wat dementie met je doet?

Hoe is het om zelf te ervaren wat dementie met je doet?

Natuur en Zo: prairietuinen en moestuinen

Natuur en Zo: prairietuinen en moestuinen

L1 Cultuurcafé: Der Freischütz, Govert Derix, Jacques Schreurs, Nicolas Reubsaet

L1 Cultuurcafé: Der Freischütz, Govert Derix, Jacques Schreurs, Nicolas Reubsaet

Tieëkezinge Kirchroa 2022 - deel 2

Tieëkezinge Kirchroa 2022 - deel 2

Limburg van Boven: steden van Limburg

Limburg van Boven: steden van Limburg

Programma's