Blog: L1 zeer terughoudend met achteraf aanpassen online publicaties

Blog: L1 zeer terughoudend met achteraf aanpassen online publicaties

Blog van Leo Hauben, hoofdredacteur van L1

Net als veel andere media krijgen we steeds vaker verzoeken om publicaties op internet (L1.nl en 1Limburg.nl) te anonimiseren of te verwijderen. Soms gaat ’t om berichten die al jaren oud zijn.

Bijvoorbeeld een coffeeshophouder die zijn interview niet meer wil horen op onze website, want hij heeft inmiddels een baan bij het ministerie van Justitie. Of een ondernemer die niet meer gekoppeld wil worden aan een failliet dochterbedrijf. Of een jongen die zijn optreden als kind bij L1 liever niet meer terugziet. De publicaties waren destijds feitelijk correct, maar betrokkenen hebben jaren later andere belangen. Veel gebruikt argument: ik heb er last van bij sollicitaties.

Hoe zeer ik persoonlijke argumenten ook begrijp, L1 verwijdert in principe geen berichten.

Hoe zeer ik persoonlijke argumenten ook begrijp, L1 verwijdert in principe geen berichten. Het is – een beetje zwaar uitgedrukt - toch het vervalsen van het archief.

De Leidraad van de Raad voor de Journalistiek is er duidelijk over: Wanneer journalisten het verzoek krijgen om online toegankelijke publicaties (tekst, beeld en/of geluid) te anonimiseren dan wel te verwijderen, laten zij slechts in uitzonderlijke gevallen het publieke belang van zo volledig mogelijk, betrouwbare archieven wijken voor de particuliere belangen van degenen die hierom verzoekt.

Om duidelijk te maken hoe de hoofdredactie een zogenoemd vergetelheidsverzoek weegt, geven we een kijkje in de keuken.

L1 volgt de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Dus we passen eerdere online publicaties niet aan, tenzij er sprake is van een ‘uitzonderlijk geval’.

Om aan ons publiek duidelijk te maken hoe de hoofdredactie een zogenoemd vergetelheidsverzoek weegt, geven we een kijkje in de keuken. Wat mij betreft logisch voor media-organisaties die anderen vaak de maat nemen en dus zelf ook verantwoording dienen af te leggen.

Onderstaande vragen spelen een rol bij ons interne besluit over een vergetelheidsverzoek. Niet alle antwoorden leggen hetzelfde gewicht in de schaal. Het is geen ‘puntensysteem’, maar een intern afwegingskader. De volgende vragen kunnen bij de beoordeling van een verzoek tot aanpassing aan de orde komen.

  • Betreft het een publicatie op een online platform waarvoor L1 zelf volledig verantwoordelijk is?
  • Heeft de klager een rechtstreeks belang bij het verzoek? Dat wil zeggen: is hij/zij zelf duidelijk herkenbaar in de tekst van het bewuste artikel en/of een foto of video bij het artikel?
  • Kan de klager zijn verzoek onderbouwen?
  • Was klager op het moment van de publicatie minderjarig?
  • Is de informatie van belang om de betrouwbaarheid van de publicatie vast te kunnen stellen?
  • Gaat het om hoofdpersonen of om een ‘figurant’ in het artikel?
  • Blijft het artikel inhoudelijk overeind zonder de persoonsgegevens van de verzoeker?
  • Is er een vervolg-publicatie geweest na de betwiste publicatie en kan daarnaar worden doorverwezen in het originele artikel?
  • Heeft betrokkene zelf meegewerkt aan de totstandkoming van het betwiste artikel?
  • Heeft de Raad voor de Journalistiek eerder een klacht over de publicatie beoordeeld?

Uiteraard gaan wij alleen over de inhoud van onze eigen websites. Wie bij Google verwijderd wil worden, moet bij Google zijn. Verzoeken om online publicaties op L1-kanalen aan te passen lopen altijd via hoofdredactie@L1.nl.

Leo.Hauben@L1.nl, hoofdredacteur L1
11 september 2021

Plat-eweg: Lèste waord door Harold K

Plat-eweg: Lèste waord door Harold K

Plat-eweg Platekas - Beppie Kraft en Jo Zupancic

Plat-eweg Platekas - Beppie Kraft en Jo Zupancic

L1 live vanaf de Nederlandse Dansdagen op L1 Radio én L1 TV

L1 live vanaf de Nederlandse Dansdagen op L1 Radio én L1 TV

Limburgse 10 van oktober 2022

Limburgse 10 van oktober 2022

L1mburg Centraal - 1 oktober 2022

L1mburg Centraal - 1 oktober 2022

Plat-eweg: Limburgse 10 oktober, Platekas, Harold K

Plat-eweg: Limburgse 10 oktober, Platekas, Harold K

Programma's