Blog: L1 rust op twee pijlers

Blog: L1 rust op twee pijlers

Blog van Leo Hauben, hoofdredacteur van L1

“Met een sterke regionale journalistiek dragen we bij aan een gezonde democratische samenleving. Even belangrijk is dat L1 als cultuurdrager actief bijdraagt aan het in stand houden en vormgeven van de Limburgse identiteit, waaronder streektaal.”

Dit staat te lezen in onze missie, zoals vastgelegd in het meerjarig beleidsplan van onze Mediaraad. Vooral de woorden ‘even belangrijk’ zijn enkele jaren geleden heel bewust toegevoegd. Regionale nieuwsvoorziening en cultuurdragerschap staan bij L1 op gelijke hoogte, zo is de grondgedachte.

Mooi nieuws dat we dit weekend een nieuw programma introduceren: de tv-versie van het al jaren succesvolle radioprogramma Cultuurcafé

Ik geloof sterk in die dubbele taakopvatting van een regionale omroep. Met onze regionale nieuwsvoorziening – via web en app 1Limburg - bereiken we dagelijkse grote aantallen Limburgers. En onze culturele onderdelen zijn de wortels in de Limburgse maatschappij. Een ideale combinatie: massa en fundament.

Het is dan ook mooi nieuws dat we dit weekend een nieuw programma introduceren: de tv-versie van het al jaren succesvolle radioprogramma Cultuurcafé (www.L1.nl/cultuurcafé). Dezelfde titel, dezelfde redactie. Zo zetten we de kennis van onze cultuurredactie breder in. Iedere maand wordt een verse aflevering gemaakt, die in twee weekends per maand wordt uitgezonden.

Ons cultuuraanbod wordt hiermee nog breder, naast de (muziek)programma’s, documentaires en culturele online-producties die we al maken.

Leo.Hauben@L1.nl, hoofdredacteur L1 | 4 maart 2023

L1mburg Centraal - 1 april 2023

L1mburg Centraal - 1 april 2023

Terugkijken: Volta Limburg Classic 2023

Terugkijken: Volta Limburg Classic 2023

’t Lèste Waord van Dwayne Horbag

’t Lèste Waord van Dwayne Horbag

Plat-du-jour Linda Koolen – ‘t Sprookje

Plat-du-jour Linda Koolen – ‘t Sprookje

Limburgse 10 van april 2023

Limburgse 10 van april 2023

Cultuurcafé: Michel Sluysmans, expo Armando en een miljoenenvleugel

Cultuurcafé: Michel Sluysmans, expo Armando en een miljoenenvleugel

Programma's