Blog: kabinet steunt regionale omroepen

Blog: kabinet steunt regionale omroepen

Blog van Leo Hauben, hoofdredacteur van L1

Goed nieuws uit Den Haag. In een nieuwe brief aan de Tweede Kamer over de Mediabegroting onderschrijft het kabinet de lijn die de regionale omroepen hebben ingezet: steeds meer publiek via online-kanalen bereiken. Ik ben blij met dat standpunt. Want de uitgevers van kranten roepen steeds luider dat de publieke omroep moet matigen als het gaat om de ontwikkeling van hun internet-activiteiten. Oneerlijke concurrentie, beweren ze.

Bij het kabinet scoren de uitgevers weinig punten.

Bij het kabinet scoren de uitgevers weinig punten. Minister Slob schrijft: “Een publieke omroep die niet daar is waar zijn publiek is, verliest relevantie en verdwijnt stilaan letterlijk uit beeld.”

De minister ziet de online-activiteiten van de publieke omroep zelfs als een noodzaak. Wel wijst hij terecht op de veranderende verhouding tussen enerzijds aanwezigheid op radio en tv en anderzijds op de nieuwe online-platforms, “waarbij ook gekeken wordt naar het huidige aantal publieke televisie- en radionetten.” Die laatste opmerking is vooral voor de landelijke omroepen bedoeld. Zijn er in de toekomst nog wel drie publieke tv-netten nodig? Discussie wordt vervolgd.

Terug naar de regionale omroepen. In Haagse ambtelijke stukken heten we tegenwoordig een rpmi: regionale publieke media-instelling. “Het belang en de meerwaarde van de regionale publieke media-instellingen staan buiten kijf”, aldus de minister. “Ze zorgen ervoor dat er informatief, cultureel en educatief media-aanbod gemaakt wordt dat aansluit bij de directe belevingswereld en leefomgeving van mensen. Dit doen de regionale omroepen bovendien met bewustzijn van de regionale cultuur en tradities.” Zo is het.

Wat betreft rijkssubsidie zitten we in rustig vaarwater op dit moment.

Helaas zijn mooie woorden niet hetzelfde als meer budget. Maar gelukkig ook geen nieuwe bezuinigingen, na de korting vorig jaar op onze subsidie met 10% in één klap. Wat betreft rijkssubsidie zitten we in rustig vaarwater op dit moment. Ook als het gaat om de uitzendvergunning, want de concessie-periode voor de rpmi’s loopt tot 2025.

Zo bezien kunnen we – binnen de nieuwe financiële kaders – proberen L1 relevant te houden. Op nieuwsgebied werken we al intensief samen met de NOS en daar liggen zeker online nog meer kansen. Ook de wens van het kabinet om op NPO 2 zogenoemde regiovensters te realiseren, juich ik toe. In Limburg vijf minuten Limburgs nieuws na het NOS Journaal van 18:00 uur, in Gelderland hetzelfde model met Gelders nieuws uiteraard.

De grootste uitdaging voor L1 is het vinden van extra budget voor bijzondere projecten. Naast het handhaven van onze nieuwsfunctie willen we onze rol van cultuurdrager graag uitbouwen, met programma-series en live-uitzendingen van evenementen. Daarmee kunnen we bij uitstek onze functie versterken als verbindende partij op cultureel en maatschappelijk gebied, van Mesch tot Molenhoek.

Met de rijkssubsidie betalen we vooral onze nieuwsfunctie, voor de culturele en maatschappelijke projecten zoeken we samenwerking met partners in eigen provincie.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar ik durf te beweren dat er heel veel mooie voorbeelden zijn van samenwerkingsprojecten waarmee we als L1 de Limburgse identiteit hebben gestimuleerd. Het zou zonde zijn als die publieke taak door geldgebrek afbrokkelt.

Leo.Hauben@L1.nl, hoofdredacteur L1
17 november 2018

Logo 1Limburg

Zieke prins Lars uit Horst krijgt alsnog receptie

Zieke prins Lars uit Horst krijgt alsnog receptie

Bijna een jaar later dan gepland kreeg Lars Thijssen uit Horst zondag alsnog zijn prinsenreceptie. Thijssen hoorde vorig jaar, drie dagen nadat hij prins van CV D'n Dreumel was geworden, dat hij leukemie had.

Programma's