Blog: discussie over boete voor L1 nog niet klaar

Blog: discussie over boete voor L1 nog niet klaar

Dat de voorzitter van het Commissariaat voor de Media (CvdM) uithaalt naar L1 is logisch. Als je een recordboete oplegt aan een regionale omroep (275.500 euro) vanwege het overtreden van reclame- en sponsorregels, dan moet je zware woorden kiezen.

“Met een dergelijke lijst van overtredingen kun je niet meer van een incident spreken,” zegt voorzitter Madeleine de Cock Buning deze week in het persbericht van het CvdM. In de media kwam ik gelijksoortige kwalificaties tegen. Het ‘sleepnet’ van het CvdM gaat van medio 2014 tot en met medio dit jaar. In totaal leverde dat acht boetes op.

In de volgende zin in het persbericht is de voorzitter opmerkelijk genoeg genuanceerder. “Het lijkt erop dat er bij L1 structureel iets mis is op het gebied van onafhankelijkheid en transparantie.” Het lijkt erop. Die nuance biedt ons in elk geval een kans om aan te tonen dat onze onafhankelijkheid echt niet ‘structureel’ te grabbel wordt gegooid.

Sponsoring binnen regels
“Sponsoring mag alleen in zeer specifieke situaties en bovendien moet voor het publiek volstrekt helder zijn wat een programma is en wat reclame. L1 is daar te lichtzinnig mee omgesprongen,” vervolgt de CvdM-voorzitter. Hoezo? Bij slechts één van de acht boetes speelt de vraag of het een programma danwel reclame is: A2 Actueel.

En ze zegt dat sponsoring alleen in ‘zeer specifieke situaties’ mag, waarmee de suggestie wordt gewekt dat sponsoring bij publieke omroepen een zeldzaamheid moet zijn. Dat vind ik niet zo transparant geformuleerd. In de Mediawet staat namelijk dat de volgende programma’s wél gesponsord mogen worden: programma’s van culturele aard, programma’s met verslagen van sportwedstrijden, programma’s van educatieve aard en programma’s over evenementen van ideële doelen. Bovendien zijn er speciale regels voor bijvoorbeeld sponsoring door loterijen of door zogenoemde zelfstandige bestuursorganen, zoals de Kamer van Koophandel. En bijdragen van overheden worden niet als sponsorgeld beschouwd.

Waslijst
Kortom, er is een hele waslijst aan mogelijkheden. Nieuws- en actualiteitenprogramma’s zijn terecht volledig uitgesloten van sponsoring

Ons uitgangspunt is en blijft dat we willen opereren binnen de geldende spelregels. Dat zijn we aan onze stand verplicht. L1 wordt immers voor een groot deel met belastinggeld betaald. Voor de volledigheid richting critici: de Mediawet stelt een publiek gefinancierde omroep per provincie verplicht!

Wat is educatie?
Bijna de helft van het boetebedrag gaat over een toegestane sponsor-categorie: educatieve programmma’s. Daar wil ik 't over hebben in deze blog. We willen als omroep immers graag verantwoording afleggen aan ons publiek.

L1 krijgt drie keer 36.000 euro boete voor sponsoring van gelijksoortige programma’s: Gezond Idee, VieCuri Matinee en Zelf & Co. Volgens het CvdM vallen de gezondheidszorg-series niet in de categorie educatie. Het CvdM baseert zich hierbij in beginsel op een indelingssysteem van de NPO. Maar die regels zijn nooit aan de regionale omroepen opgelegd.

Sterker, het CvdM was zichzelf ook bewust van onduidelijkheid op dit terrein. Eind 2012 kondigde het CvdM per brief aan dat er een programmavoorschrift zou komen voor regionale omroepen, onder meer met de norm voor educatieve programma’s. Kennelijk zijn de bestaande regels dus onduidelijk. Echter, de aangekondigde programmavoorschriften zijn nooit bij de regionale omroepen op de mat gevallen.

Preventie als doel
L1, die de gezondheidsprogramma’s in de categorie educatie heeft geplaatst, vindt het daarom onterecht dat ze nu tot drie keer toe voor hetzelfde punt wordt beboet. De stelling van het CvdM is bovendien dat de ziekenhuizen en welzijns-organisaties ‘producten en diensten’ aanprijzen om er zelf beter van te worden. L1 maakt deze programma’s om burgers te wijzen op de mogelijkheden van preventie en participatie. Zodat burgers juist wegblijven uit ziekenhuizen.

Onderwerpen in die programma’s waren onder andere de werking van het brein, reanimatie-cursussen, werking van alcohol en langer zelfstandig wonen voor ouderen. "En gedurende één seconde (wordt) het tijdschrift Gezond Idee getoond", aldus het CvdM.

We leggen ons niet neer bij de boetes. En beginnen een bezwaarprocedure. Wordt vervolgd.

Leo Hauben, hoofdredacteur L1
4 oktober 2015

L1mburg Centraal: Corona weekoverzicht week 10

L1mburg Centraal: Corona weekoverzicht week 10

Komende week zo goed als droog en warmer

Komende week zo goed als droog en warmer

L1mburg Centraal: Boer op Tour

L1mburg Centraal: Boer op Tour

L1mburg Centraal: Memorial Day in stilte op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten

L1mburg Centraal: Memorial Day in stilte op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten

L1mburg Centraal: Moslims in Limburg vieren het einde van de Ramadan

L1mburg Centraal: Moslims in Limburg vieren het einde van de Ramadan

L1mburg Centraal: Hoe voorkomen we dat Limburg op 1 juni massaal naar de kroeg trekt?

L1mburg Centraal: Hoe voorkomen we dat Limburg op 1 juni massaal naar de kroeg trekt?

Logo 1Limburg

Limburgse burgemeesters: grenzen België moeten open

Limburgse burgemeesters: grenzen België moeten open

Het kabinet moet ervoor zorgen dat de grenzen met België zo spoedig mogelijk weer open gaan. Die dringende oproep doet burgemeester Penn-te Strake van Maastricht, samen met andere burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s in de grensstreek.

Programma's