Blog: de Randstad-bril van de Raad voor Cultuur

Blog: de Randstad-bril van de Raad voor Cultuur

Blog door L1-hoofdredacteur Leo Hauben

Als het aan de Raad voor Cultuur ligt, verdwijnen de regionale omroepen in hun huidige vorm. Naar mening van de Raad is het niet langer van deze tijd om regionale omroepen te koppelen aan provinciegrenzen. In een brief aan staatssecretaris Dekker van Media staat: “Het valt bijvoorbeeld sterk te betwijfelen of een kijker in het Gooi geïnteresseerd is in wat er in Den Helder of Alkmaar gebeurt."

Een prachtig voorbeeld dat de Raad voor Cultuur vooral met een Randstedelijke bril naar het fenomeen regionale omroep kijkt. Had twee Zeeuwse of Friese plaatsen genoemd, en de redenering slaat helemaal nergens op. Sterker, in zeker de helft van het land speelt de provincie als culturele, burgers-bindende entiteit wel degelijk een grote rol.

Een regionale omroep is in veel provincies meer dan een nieuwsorganisatie. Leo Hauben, hoofdredacteur L1

Een regionale omroep is in veel provincies meer dan een nieuwsorganisatie. Het is ook een belangrijke cultuurdrager, van cruciaal belang om de diversiteit in ons land podium te bieden op radio, televisie en online. Dat podium kunnen de landelijke omroepen nauwelijks bieden, vandaar dat regionale omroepen al jaren veel inhoudelijk toegevoegde waarde hebben.

Wat me ook opvalt is dat de Raad voor Cultuur denkt dat de centrale organisatie RPO inhoudelijk gaat over het beleid van de dertien regionale omroepen. Niets is minder waar. Natuurlijk, samenwerking bevorderen is een goede zaak, gezamenlijk verantwoording afleggen ook. Maar dat wil niet zeggen dat de RPO in iedere regio zeggenschap heeft over het programmabeleid. Dat wordt vastgesteld door dertien verschillende regionale mediaraden, die een wettelijke basis hebben.

Dat de Mediawet zo krom is als een hoepel – centrale RPO én dertien zelfstandige omroepen met eigen zendmachtiging – kan ik ook niet helpen. Het is in mijn ogen trekken aan een dood paard door van bovenaf op te leggen dat dertien regionale omroepen zich moeten opsplitsen in pakweg 25 streekomroepen, waarbij provinciegrenzen geen rol meer spelen. De net aangepaste Mediawet laat dat niet toe.

Het Regeerakkoord is in de maak. Eén zinnetje is wat mij betreft voldoende: het kabinet vindt regionale omroepen ook in de komende periode van groot belang om de diversiteit in de verschillende provincies tot uiting te laten komen.

Leo.Hauben@L1.nl, hoofdredacteur

Logo 1Limburg

Programma's