Blog: chaos dreigt bij regionale omroepen

Blog: chaos dreigt bij regionale omroepen

De nieuwe Mediawet wordt niet meer voor het einde van dit jaar in de Eerste Kamer behandeld. Er komt eerst nog een schriftelijke vragenronde over de plannen van staatssecretaris Dekker. Het debat staat nu voor 2 februari gepland, zo meldt

Een zakelijke mededeling, die in mijn ogen tot grote chaos en onzekerheid bij de regionale omroepen gaat leiden. In de nieuwe wet staat vanalles over de landelijke publieke omroep (strengere regels voor amusement), maar de wet moet ook de nieuwe structuur voor de regionale omroepen regelen (één concessie voor alle 13 omroepen).

Door het uitstel kan de Raad van Toezicht van het nieuwe centrale orgaan Regionale Publieke Omroep (RPO) niet worden benoemd. Dus kan er voorlopig ook geen Bestuur voor de RPO worden aangesteld, want daarover gaat die Raad van Toezicht. Gevolg zal zijn dat het RPO-bestuur pas in het voorjaar op zijn vroegst aan de slag kan. En dan ben ik nog optimistisch, want de Raad van Toezicht zal niet over één nacht ijs gaan bij het invullen van de cruciale bestuursfuncties.

Als het RPO-bestuur in het voorjaar actief wordt – een mirakel zou ’t zijn – dan heeft ’t pakweg zes maanden de tijd om een plan uit te voeren om 17 miljoen euro te bezuinigen op de gezamenlijke regionale omroepen. In september moet namelijk de begroting worden ingediend, Die bezuiniging moet er komen door de technische en ondersteunende diensten van 13 omroepen te centraliseren. De redacties vallen niet onder die centralisatie.

Een kleine 200 banen staan op het spel in de sector. Dat vergt een zorgvuldig proces. Ik kan me niet voorstellen dat het RPO-bestuur dat in minder dan zes maanden kan regelen volgens de regels van ‘t spel. En als de nieuwe Mediawet pas ingaat per 1 juli, dan is er nog geen drie maanden tijd!

De Eerste Kamer is er om zorgvuldigheid in de gaten te houden bij nieuwe wetgeving. Ik hoop dat de senatoren zich ervan bewust zijn dat er chaos ontstaat als de bezuiniging van 17 miljoen (per 2017) blind wordt volgehouden als de Mediawet later wordt vastgesteld.

Er is een methode om rigoreus toch de bezuiniging te halen: drastisch snijden in de redacties en programmering van de regionale omroepen. Maar zowel de staatssecretaris als ROOS (de koepel van regionale omroepen) heeft meermaals nadrukkelijk beloofd dat de kwaliteit van het media-aanbod overeind blijft. Die belofte gaan we toch niet breken omdat de Eerste Kamer meer tijd nodig heeft?

Leo Hauben, hoofdredacteur L1
15 december 2015

AvondGasten: corona in Limburg - popmuziek

AvondGasten: corona in Limburg - popmuziek

Poppodium Limburg, de nieuwe L1-podcast

Poppodium Limburg, de nieuwe L1-podcast

Limburg Doc: In het hart geraakt, over corona in Kessel

Limburg Doc: In het hart geraakt, over corona in Kessel

Podium voor Floor Bosman, Daddy Unchained, Lieke Benders, Sef Thissen, Nigel Otermans

Podium voor Floor Bosman, Daddy Unchained, Lieke Benders, Sef Thissen, Nigel Otermans

Limburg in Beweging - 26 mei 2020

Limburg in Beweging - 26 mei 2020

Jouw Plat-eweg Top 3 van maandag 25 mei

Jouw Plat-eweg Top 3 van maandag 25 mei

Logo 1Limburg

Rekenkamer kritisch over 'klusjesmannen' provincie

Rekenkamer kritisch over 'klusjesmannen' provincie

De Zuidelijke Rekenkamer is kritisch over de manier waarop het provinciebestuur de afgelopen jaren is omgegaan met het verlenen van opdrachten aan oud-politici. Het provinciebestuur gaf veel te weinig aandacht aan de schijn van belangenverstrengeling.…

Programma's