Bijzondere positie Omrop Fryslân

Bijzondere positie Omrop Fryslân

Bijzonder interessant bericht op Villamedia.nl. "De regionale omroep Omrop Fryslân kan als zelfstandige organisatie blijven bestaan, vindt de provincie Friesland. 

Ondanks bezuinigingen en de wens vanuit het kabinet tot meer integratie, is het voor de Friese taal en de omroep zelf van belang dat Omrop Fryslân vanuit de provincie en omroep zelf bestuurd wordt."

Ministers Donner (Binnenlandse Zaken) en Van Bijsterveldt (OCW) hebben ingestemd met deze conclusie van een speciale commissie, vervolgt het bericht. De taken en positie van Omrop Fryslân moeten in de nieuwe Mediawet worden opgenomen. Ook zou er niet worden gekort op het budget dat voor de omroep beschikbaar is. Gedeputeerde Jannewietse de Vries is blij met de erkenning van de “aparte positie van het Fries en de omroep."

Dat biedt toch ook mogelijkheden voor L1, lijkt me. Het Limburgs is weliswaar geen officiële rijkstaal, maar wel een offcieel erkende streektaal. En de omroep speelt een belangrijke rol bij het levend houden van die streektaal. De rol die Omrop Fryslân speelt in Friesland, speelt L1 in Limburg. Of iets bescheidener: diezelfde cultureel-maatschappelijk rol willen wij in elk geval spelen in Limburg.

Kortom, een interessante invalshoek in het debat over de toekomst van de regionale omroep. Moet L1 straks weer onder 'Hilversum' vallen of niet?

Logo 1Limburg

Programma's