De bereikcijfers van de publieke regionale omroepen (televisie, radio en online) zijn uiteraard openbaar.

De dertien omroepen worden voor het grootste deel gefinancierd met belastinggeld (85% of meer van de begroting). De Mediawet stelt een publieke omroep per provincie verplicht.

L1 legt graag verantwoording af over het effect van zijn uitzendingen. De bereikcijfers zijn een van de criteria die L1 (Stichting Omroep Limburg) hanteert. Ook professionaliteit in de uitvoering en maatschappelijke relevantie zijn belangrijke criteria.

Zie ook het jaarverslag van L1

Kijkgedrag regionale televisie in 2016

Gemiddeld marktaandeel regionale radio 2012-2016

Online