Cijfers van de dertien publieke regionale media-instellingen

De bereikcijfers van de publieke regionale media-instellingen zijn openbaar. L1 legt graag verantwoording af over het bereik van zijn media-aanbod: televisie, radio en online (1Limburg). 

De bereikcijfers zijn een van de criteria die L1 hanteert. Ook professionaliteit in de uitvoering van het journalistieke werk en maatschappelijke relevantie van het media-aanbod zijn belangrijke criteria. Nieuwsvoorziening en cultuurdragerschap staan in de missie van L1 op gelijke hoogte. 

Motivaction doet maandelijks onderzoek naar het bereik van de regionale omroepen. Daarnaast maken we gebruik van de cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO) en het Nationaal Luisteronderzoek (NLO/Gfk).