AvondGasten over het talentenplan handbal 2024

AvondGasten over het talentenplan handbal 2024

Limburg Handbal wil voor de lange termijn een krachtige impuls geven aan talentontwikkeling binnen het Limburgse handbal.

Deze week worden de plannen gepresenteerd voor de periode tot 2024. Aan tafel in AvondGasten een gesprek met Paul Seijben van de handbalschool Zuid-Limburg en Margo Frissen van de Stichting Platform Limburg Handbal 2.0.

We willen regionale talenten extra trainen die vervolgens bij topclubs terecht kunnen komen Paul Seijben

Bij de vrouwen zit het handbal al in de lift. En dat moet volgens Seijben ook gebeuren bij de heren. "We willen regionale talenten extra trainen die vervolgens bij topclubs terecht kunnen komen."

AvondGasten

Met sprankelende gasten aan tafel en verslaggevers in de provincie Limburg. Over politiek, sport, kunst, cultuur, economie en maatschappelijke onderwerpen.

Sinds september 2018 zenden wij AvondGasten enkele keren per jaar uit vanuit het Europees parlement in Brussel.

Dagelijks nieuws volg je via L1mburg Centraal.

Logo 1Limburg

Programma's