AvondGasten: 'Zo haalt de Europese Unie het volgende decennium niet'

AvondGasten: 'Zo haalt de Europese Unie het volgende decennium niet'

Professor Jo Ritzen presenteert morgen in het Europees Parlement in Brussel zijn nieuwe boek. Een boek dat hij naar eigen zeggen geschreven heeft voor onze kinderen en kleinkinderen.

Over het boek

Dit boek doet een beroep op ons om de Europese Unie opnieuw te bekijken en opnieuw op te starten. De auteurs ontleden de vele kwetsbaarheden van de EU: hoe sommige lidstaten terugvallen op de rechtsstaat, de persvrijheid en de controle op corruptie - en hoe de ontevredenheid van globalisering de liberale internationale orde bedreigt.

Het onderzoekt de noodzaak van een gemeenschappelijk immigratiebeleid; de noodzaak om de niet-duurzame schuld in sommige landen van de eurozone te heroverwegen; en de noodzaak om onderwijs te gebruiken om een Europese identiteit te bevorderen.

Gezien de som van deze kwetsbaarheden, zo beweert het boek, zal de EU na 2025 in haar huidige vorm mogelijk niet overleven - dat wil zeggen, tenzij beslissende actie wordt ondernomen. Op zijn beurt presenteert het boek een aantal werkbare oplossingen: een Europees economisch model om volledige werkgelegenheid te garanderen; een sterker Europees Hof voor de Rechten van de Mens om systemische schendingen tegen te gaan; een op punten gebaseerd immigratiebeleid; duidelijke exit-opties voor de eurozone; en een Open Education Area met een gemeenschappelijke tweede taal.

Deze oplossingen kunnen het aantal EU-landen verminderen, maar zouden de cohesie en de algehele overlevingskansen vergroten.

Over Dr.Ir. J.M.M. (Jo) Ritzen

Limburgse econoom en hoogleraar onderwijsplanning en -economie, die ruim negen jaar onderwijsminister was. Behoorde tot de ideologen van de PvdA en was adviseur van Den Uyl.

Als minister van Onderwijs en Wetenschappen in het kabinet-Lubbers III zette hij het beleid voort waarbij studenten meer moesten bijdragen aan de studie en de studieduur werd verkort.

Voerde de OV-jaarkaart voor studenten in. Behield, nadat Cohen had geweigerd, als één van de weinigen in het kabinet-Kok I de zelfde post als in Lubbers III.

Wetenschapper, die aanvankelijk zijn weg in de politiek moest vinden. Schuwde de dialoog met studenten niet. Na zijn ministerschap adviseur van de Wereldbank en bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht.

AvondGasten

Met sprankelende gasten aan tafel en verslaggevers in de provincie Limburg. Over politiek, sport, kunst, cultuur, economie en maatschappelijke onderwerpen.

Sinds september 2018 zenden wij AvondGasten enkele keren per jaar uit vanuit het Europees parlement in Brussel.

Dagelijks nieuws volg je via L1mburg Centraal.

Logo 1Limburg

Programma's