AvondGasten: Limburg na corona, het Letschert-rapport

AvondGasten: Limburg na corona, het Letschert-rapport

Donderdag 26 november 19:00 | 21:00 | 22:30 en vrijdag 27 november 14:21 | 16:31 op L1 TV

De Taskforce BEST (Brede Economische Sociale Taskorce) publiceerde in oktober een rapport over de toekomst van Limburg na de coronacrisis. Belangrijke conclusie is dat de coronacrisis bestaande zwakheden blootlegt. Met een aantal concrete aanbevelingen wil de Taskforce die structurele uitdagingen aanpakken. 

In een nieuwe programmareeks AvondGasten discussieert L1 over de keuzes voor Limburg die in het BEST-rapport naar voren komen. We doen dat aan de hand van een aantal concrete voorbeelden in de Westelijke Mijnstreek. Sittard-Geleen kent de uitdagingen die gedefinieerd worden door BEST: meer samenwerking, aandacht voor een sociale agenda en versterking van de economische structuur.

Meer weten? Kijk hier!

De tien aanbevelingen uit het Letscher-rapport

1. Provincie Limburg: formeer zo snel mogelijk een BEST-uitvoeringsteam dat werk maakt van het ‘Limburgs Centrum Brede Welvaart’ en de ‘Limburgse Alliantie Brede Welvaart’.

2. Provincie en gemeenten: vraag expliciet en met voorrang aandacht bij het Rijk bij de herstelmaatregelen en hervormingen, omdat dit juist in Limburg zoveel oplevert.

3. Overheden: schenk in provinciaal en gemeentelijk herstelbeleid met voorrang aandacht aan hen die hard zijn getroffen door de crisis in financieel of sociaal maatschappelijk opzicht.

4. Kennisinstellingen en Provincie: ga samen met partners door met campusontwikkeling-met-focus en geef scherper aan rondom welke thema’s campussen wereldfaam kunnen verwerven.

5. Overheden en bedrijven/ondernemers: heb de moed om maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven als norm te hanteren, zonder vrijblijvendheid.

6. Werkgevers in Limburg: maak werk van goed Limburgs werkgeverschap, van een goede werk/privé-balans (thuiswerken!); gezonde sfeer op het werk gebaseerd op kernwaarden als respect, eerlijkheid en inclusie; goede begeleiding bij ziekte, doorgroei- en ontplooiingsmogelijkheden.

7. Ondernemers/bedrijven in Limburg: geef samen met de overheid een krachtige investeringsimpuls aan Leven Lang Leren.

8. Limburgse overheden en ‘Limburgse Alliantie Brede Welvaart’: maak samen met partners van Positieve Gezondheid een topprioriteit.

9. Overheden en onderwijs in Limburg: zet samen met ondernemers, maatschappelijk middenveld en burgers in op breed toegankelijke, publieke voorzieningen en de herwaardering van vitale beroepen.

10. Overheden, maatschappelijk middenveld, ondernemers en burgers: erken de waarde van ontmoeting tussen mensen door sport, kunst en cultuur en zingeving.

Volgende uitzendingen

Donderdag 3 december 19:00 | 21:00 | 22:30
Donderdag 10 december
  19:00 | 21:00 | 22:30

Meer hierover

AvondGasten

AvondGasten is het achtergrondprogramma bij L1 TV over maatschappelijke thema's. Bekijk hier alle uitzendingen.

Dagelijks nieuws volg je via L1mburg Centraal of 1Limburg.nl

Limburg Doc: Dichter bij Meej

Limburg Doc: Dichter bij Meej

70 jaar WMC - aflevering 2

70 jaar WMC - aflevering 2

Natuur en Zo TV: bos voor de toekomst

Natuur en Zo TV: bos voor de toekomst

Wunderbar: aandacht voor Graham Bonney

Wunderbar: aandacht voor Graham Bonney

Het OLS 2022 volg je bij L1

Het OLS 2022 volg je bij L1

Route Regio: film 'Dichter bij Meej', over de solo-albums van Jack Poels

Route Regio: film 'Dichter bij Meej', over de solo-albums van Jack Poels

Programma's