AvondGasten: Heeft de Limburgse taal nog toekomst?

AvondGasten: Heeft de Limburgse taal nog toekomst?

Zondag 10 november 13:00

"Heeft de Limburgse taal nog toekomst?" is het motto van de AvondGasten uitzending vanuit het Limburgs Museum in Venlo.

Onder de bezielende leiding van presentator Frans Pollux gaan gasten op dinsdag 22 oktober aan de hand van stellingen in discussie over de huidige staat van het Limburgs.

Natuurlijk zijn er veel ontwikkelingen gaande; Het Convenant Streektaal, het bezoek van de commissie van de Raad van Europa inzake het Limburgs. Kortom het Limburgs leeft.

Daarnaast staat het Limburgs volgens velen ook voortdurend onder druk. In deze AvondGasten-uitzending een discussie met interessante mensen die hier vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage aan leveren.

In de uitzending behandelen we vier stellingen:

1. Een opvoeding in het Limburgs brengt je verder in het leven. (met Leonie Cornips)
2. Het Limburgs staat de economische ontwikkeling van Limburg in de weg. (met Hans Willems)
3. We hebben de overheid niet nodig om Limburgstalige muziek in stand te houden. (met Jack Poels)
4. Er moet meer Limburgs op L1: minstens 70% van alle programma’s. (met Jack Vinders)

Lees ook het blog van de hoofdredacteur over dit thema

Ook in De Stemming ging het over dit thema

AvondGasten

AvondGasten is het achtergrondprogramma bij L1 TV over maatschappelijke thema's. Sinds oktober 2019 wordt iedere maand één thema een uur lang uitgediept.

Dagelijks nieuws volg je via L1mburg Centraal of 1Limburg.nl

Logo 1Limburg

Verlaging maximumsnelheid niet met open armen ontvangen

Verlaging maximumsnelheid niet met open armen ontvangen

Het plan van het kabinet om de maximale snelheid op snelwegen overdag te verlagen naar 100 kilometer per uur kan nog op weinig sympathie rekenen. Uit onze poll blijkt dat ruim 83 procent wil dat het 120 of 130 kilometer per uur blijft.

Programma's