AvondGasten: Heeft de Limburgse taal nog toekomst?

AvondGasten: Heeft de Limburgse taal nog toekomst?

Dinsdag 24 december 15:00 en dinsdag 31 december 15:30

"Heeft de Limburgse taal nog toekomst?" is het motto van de AvondGasten uitzending vanuit het Limburgs Museum in Venlo.

Onder de bezielende leiding van presentator Frans Pollux gaan gasten aan de hand van stellingen in discussie over de huidige staat van het Limburgs.

Natuurlijk zijn er veel ontwikkelingen gaande; Het Convenant Streektaal, het bezoek van de commissie van de Raad van Europa inzake het Limburgs. Kortom het Limburgs leeft.

Daarnaast staat het Limburgs volgens velen ook voortdurend onder druk. In deze AvondGasten-uitzending een discussie met interessante mensen die hier vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage aan leveren.

In de uitzending behandelen we vier stellingen:

1. Een opvoeding in het Limburgs brengt je verder in het leven. (met Leonie Cornips)
2. Het Limburgs staat de economische ontwikkeling van Limburg in de weg. (met Hans Willems)
3. We hebben de overheid niet nodig om Limburgstalige muziek in stand te houden. (met Jack Poels)
4. Er moet meer Limburgs op L1: minstens 70% van alle programma’s. (met Jack Vinders)

Lees ook het blog van de hoofdredacteur over dit thema

Ook in De Stemming ging het over dit thema

AvondGasten

AvondGasten is het achtergrondprogramma bij L1 TV over maatschappelijke thema's. Bekijk hier alle uitzendingen.

Dagelijks nieuws volg je via L1mburg Centraal of 1Limburg.nl

Route Regio: Lekker Plaetje, lekker kletsen via YouTube

Route Regio: Lekker Plaetje, lekker kletsen via YouTube

Keet Haelen doet weer mee aan Online Limburgs Schuttersfeest

Keet Haelen doet weer mee aan Online Limburgs Schuttersfeest

Spatzen 2000 voor het eerst in Wunderbar

Spatzen 2000 voor het eerst in Wunderbar

Muziekfabriek 2021: Damiën van Elburg

Muziekfabriek 2021: Damiën van Elburg

Plankenkoorts: nieuw alternatief podium op L1 TV

Plankenkoorts: nieuw alternatief podium op L1 TV

Óngerwaeg ontmoet Sjaak van Kuëb uit Baarlo

Óngerwaeg ontmoet Sjaak van Kuëb uit Baarlo

Logo 1Limburg

Aantal meldingen van discriminatie flink gestegen

Aantal meldingen van discriminatie flink gestegen

Het aantal Limburgers dat vorig jaar melding heeft gemaakt van discriminatie is flink gestegen. In 2020 kreeg de Antidiscriminatievoorziening (ADV) 512 meldingen binnen, tegenover 280 het jaar daarvoor. Dat is een stijging van 83 procent.

Programma's