AvondGasten: corona in Limburg - de vragen en antwoorden

AvondGasten: corona in Limburg - de vragen en antwoorden

L1 maakt in samenwerking met Zuyderland en andere Limburgse zorginstellingen dagelijks een extra programma waarbij we dagelijks een half uur lang ingaan op vragen rond het coronavirus.

Medische experts geven antwoord op de belangrijkste zaken in de bestrijding van het virus.

Daarbij geven ze ook preventietips, lichten ze maatregelen toe in hun eigen instellingen en beantwoorden ze vragen van de kijkers.

Kijk hier naar de ondertitelde uitzendingen, via YouTube

De vragen en antwoorden van vrijdag 27 maart

1. Waar komt die 50 à 60 procent vandaan als het gaat om groepsimmuniteit? Want bij de mazelen dient dit ruim 90% te zijn.

Als je het coronavirus hebt, besmet je meestal 2 á 2,5 mensen. Als je mazelen hebt besmet je ongeveer 28 mensen. Dit getal is 14 keer zo hoog. Vandaar dat de groepsimmuniteit bij het coronavirus lager is.

2. Hoeveel risico lopen medewerkers van een uitvaartcentrum?

De kans dat een medewerker van een uitvaartcentrum het coronavirus krijgt is erg klein. Het enige gevaar is dat er kort na het overlijden nog resten op het lichaam zitten. Daarom moeten medewerkers handschoenen en beschermende kleiding dragen.

3. Is er een mogelijkheid om mensen die denken dat ze het hebben gehad te testen zodat deze, zonder besmettingsgevaar, anderen makkelijker kunnen helpen?

Deze testen zijn in ontwikkeling bij het Erasmus MC en worden binnen een paar weken verwacht. Het is inderdaad een goede en mooie oplossing.

4. Ik ben 79 jaar en ik woon 11 hoog in een flat soms moet ik gebruik maken van de lift. Wat te doen als er mensen ook in stappen? De lift is klein en ik kan niet met de trap.

Dat is een lastig probleem. De liftreizigers onder elkaar moeten er dan even uitkomen wie er blijft wachten of even de trap neemt. In dit geval is de oproep om eerbied te hebben voor de oudere medemens.

5. Hebben de handschoenen die veel medewerkers in supermarkten dragen wel zin? Als ze die enige tijd dragen en van alles hebben aangeraakt, inclusief hun gezicht en/of neus, verspreiden ze toch vrolijk in plaats van met hun handen met de handschoenen.

Handschoenen hebben deels wel zin. Je moet echter niet met je handschoenen je gezicht aanraken, want dan kun je alsnog het virus oplopen.

6. Ik vraag mij af of anderhalve meter afstand buiten wel genoeg is bij matige wind. Neemt de wind het virus mee en kan het dan naar een andere persoon in de nabijheid geblazen worden?

Dat klinkt logisch en is ook zo. Als je met de wind mee hoest is er meer risico voor iemand die op 1,5 meter staat, dan voor iemand die op verdere afstand staat.

7. Waarom blijven alle campings in Limburg open? Dit zijn plaatsen die in een gebied liggen waar veel besmettingen zijn.

De burgemeesters beslissen over het eventueel sluiten van campings. Zij sluiten campings als er onverantwoorde situaties plaatsvinden, bijvoorbeeld als de regels van de overheid worden overtreden.

8. Met hoeveel personen is het nog verantwoord om op een afdeling in een distributiecentrum te werken? Er werken veel nationaliteiten. Het lijkt wel of die veel informatie missen.

Het is per bedrijf of afdeling afhankelijk van de oppervlakte hoeveel mensen er nog mogen werken. De 1,5 meter afstand moet namelijk mogelijk zijn. Die verantwoordelijkheid ligt deels bij de werknemers en deels bij het bedrijf.

Bekijk hier de uitzending van vrijdag 27 maart

Donderdag 26 maart

In de uitzending van 26 maart behandelden we geen vragen.

Bekijk hier de uitzending van donderdag 26 maart

De vragen en antwoorden van woensdag 25 maart

Kunnen de organen van patiënten die sterven aan het coronavirus toch nog gebruikt worden voor transplantatie?

Nee, het Nederlandse Transplantatie Instituut heeft besloten dat iemand die positief is getest op corona geen organen mag afstaan.

Er wordt iedere keer wel genoemd hoeveel mensen er besmet zijn, maar er wordt nooit genoemd hoeveel er beter zijn, waarom is dat?

Gelukkig worden veel mensen beter. In het Zuyderland hebben inmiddels veertig mensen het ziekenhuis verlaten.

Klopt het verhaal dat het verlies van smaak en reuk een symptoom van coronabesmetting kan zijn?

Dat kan een symptoom zijn, maar dat geldt slechts voor een klein percentage.

Het coronavirus schijnt in het rioolwater terecht te zijn gekomen. Wat en hoe gaat de provincie Limburg dit aanpakken?

In Limburg is dit nog niet aan de orde. Het is inmiddels wel bevestigd dat het elders in Nederland aan de orde is. Maar de rioolzuiveringsbedrijven zullen hier goed opletten en de normale procedures volgen, zo verwacht de gouverneur.

Ik hoorde dat de TEFAF een behoorlijk bedrag heeft gekregen. Waarom is dit geldbedrag niet uitgegeven aan lokale ondernemers, die nu zo hard getroffen zijn?

Het geld komt uiteindelijk terecht bij de lokale ondernemers omdat veel mensen die naar de TEFAF komen ook gebruik maken van hotels, restaurants en winkels in Maastricht.

Gouverneur, denkt u dat na de zomer grote evenementen überhaupt nog mogelijk zijn als er nog geen vaccin is?

Daar weet de gouverneur te weinig vanaf. Hij volgt de deskundigen. Hij verwacht wel dat grote evenementen pas weer door kunnen gaan als er groepsimmuniteit en een vaccin is.

Bekijk hier de uitzending van woensdag 25 maart

De vragen en antwoorden van maandag 23 maart

Heb gezien dat op de markt fruit ligt uitgestald. Als iemand die coronavirus heeft dan niest of hoest is er dan geen gevaar voor besmetting?

Op het moment dat je fruit koopt, het wast en droogt overleeft het coronavirus bijna niet. Daardoor is er geen kans op besmetting.

Waarom worden de straten hier niet ontsmet?

In andere landen wordt alles ondergespoten met ontsmettingsmiddel. Dit helpt slechts voor enige tijd. Als het ontsmettingsmiddel is uitgewerkt en iemand niest, hoest of proest daarna in die ontsmette lucht is het virus weer in de lucht.

Hoe zit dat nou met 1,5 meter afstand houden. Geld dat alleen voor vreemden of ook voor je partner en kinderen. En mag je je partner en of kinderen nog kussen/knuffelen?

Als er binnen het gezin geen klachten zijn kun je normaal met elkaar omgaan. De 1,5 meter afstand is er vooral voor vluchtige contacten.

Als dieren immuun zijn voor het corona, waarom wordt er niet een beetje bloed geprikt, om te kijken wat voor een antistof zij hebben?

Waarschijnlijk komen immuniteitsstoffen niet op de cellen van dieren. Daardoor is dat niet mogelijk.

Bij een reanimatie moet je ook mond op mond beademing toepassen? Is dit verantwoord?

Als je zeker weet dat je iemand gaat reanimeren die corona heeft moet je altijd uitkijken. In het algemeen is het zo dat jonge gezonde mensen prima iedereen kunnen reanimeren. De kans dat het slecht afloopt voor die jonge persoon is gering.

Wat moet ik meenemen als ik met corona wordt opgenomen?

Naast de gebruikelijke dingen die je meeneemt als een pyjama en ondergoed is het aan te raden om een tablet en/of smartphone mee te nemen. Als je in isolatie ligt is de communicatie met de buitenwereld beperkt in vergelijking met een normale ziekenhuisopname.

Is hoge bloeddruk een verhoogd risico wanneer ik het coronavirus zou krijgen?

Als je ziek bent zijn er een aantal aandoeningen die niet helpen. Hoge bloeddruk is er een van. Het hangt ervan af hoe hoog bloeddruk die is en wat de leeftijd is die je hebt. Het is iets wat kan bijdragen aan het moeilijker te boven komen van een corona infectie.

Bekijk hier de uitzending van maandag 23 maart

De vragen en antwoorden van zaterdag 21 maart

Stel je hebt aan de beademing gelegen, zijn je longen dan blijvend aangetast?

In de meeste gevallen is er beperkte schade. Het herstel is wel moeilijk. Hoe snel het gaat, ligt aan de herstelcapaciteit per patiënt.

Je hoort en ziet overal dat coronapatiënten een deel van de tijd op hun buik liggen. Waarom is dat?

Dat is een van de beademingstechnieken. Deze is niet specifiek voor Corona.

Kan ik iets doen om Alzheimer patiënten te helpen in deze Coronatijd?

Door vooral in contact te blijven en te laten weten dat je er bent. Dat kan door foto’s te sturen, kaartjes te sturen enz.

Mijn moeder zit in een verzorgingstehuis en heeft Alzheimer. Ik verwacht dat ze achteruit gaat als ze geen mensen ziet. Hoe kunnen we dit voorkomen?

In veel verpleeghuizen worden deze weken extra activiteiten gehouden om te voorkomen dat mensen in verzorgingstehuizen achteruit gaan. Daarnaast zijn ook de verloven ingetrokken om te zorgen dat er genoeg personeel is.

Ik ben werkzaam in een Zorghuis, met hoogbejaarde cliënten. Het zorghuis is momenteel "op slot”. Nu is er een cliënt, die gewend is om iedere dag een of meerdere malen naar buiten te gaan. Er is nu van hogerhand besloten, dat er iedere dag een personeelslid met deze cliënt moet gaan wandelen, een half uur. Kan dit?

Dat is per situatie verschillend. Het zorgpersoneel werkt op volle sterkte en doet al meer dan gebruikelijk.

Ik ben een moeder van een zoon van 8 met autisme en ik vind het moeilijk om een ritme te ontwikkelen. Hebben jullie tips?

Het belangrijkste is een dagplanning maken van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Daardoor weet het kind wat er wanneer gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Daarnaast moet je ook kijken naar de behoeftes van het kind.

Ik heb een kind met autisme. Ik heb verteld dat hij tot en met 6 april niet naar school mag gaan. Nu het lijkt het of dit langer gaat duren. Moet ik dit al vertellen?

Dit is afhankelijk van wat het kind wel. Als het kind niks vraagt zou ik het zo laat mogelijk zeggen, maar ook niet te laat. Ongeveer zo’n 2 à 3 dagen van tevoren. Als een kind eerder wat vraagt moet je ook weer concreet met het kind bespreken wat er de komende dagen en weken gaat gebeuren.

Ik heb altijd veel last van hooikoorts. Loop ik dan meer risico om het coronavirus te krijgen?

Hooikoorts is vervelend. Maar je loopt geen extra risico. Je loopt wel te niezen of te hoesten maar dat zijn gewoon de hooikoortsklachten.

Ik heb veel last van astma? Heb ik daardoor een grotere kans op besmetting? En is de kans dan kleiner dat ik het overleef?

Je hebt geen grotere kans op besmetting. Het is wel zo dat als een astmapatiënt corona heeft je zieker kan worden dan iemand die corona heeft zonder astma.

Bekijk hier de uitzending van zaterdag 21 maart

De vragen en antwoorden van vrijdag 20 maart

Er wordt gezegd dat een ontstekingsremmer zoals ibuprofen de klachten van corona erger maakt. Geldt dit voor álle ontstekingsremmers?

Dat wordt gezegd maar dit is door het EMA niet bevestigd. Ik zou terughoudend zijn met het slikken van middelen als ibuprofen. Ik zou de voorkeur geven aan paracetamol.

Hoe staat het met huisdieren krijgen die het ook? En stel je krijgt corona en je hebt een hond, kan je hem dan nog uitlaten?

Bij huisdieren is het niet bekend of zij corona kunnen krijgen. Dat is tot nu toe ook niet aangetoond. Dus je kan je hond nog gewoon uitlaten.

Je hoort dat bij hogere temperaturen het virus verdwijnt, en in warmere landen is het virus ook. Is dit wel waar?

Over het algemeen is dit waar. In de winterperiode hebben meer mensen een verkoudheid dan in de zomer. Maar in de zomer is het niet uit te sluiten.

Er is besloten dat er geen bezoek meer mag worden gebracht aan de ouderen in verpleeghuizen. Er zijn ook mensen die wonen zelfstandig in een ouderenflat. Is het wijsheid dat daar wel bewoners en bezoekers in en uit lopen?

Dat kan nog steeds, mits niemand klachten heeft. Als iemand dan corona heeft kan dat wel heftigere consequenties hebben.

Klopt het dat het coronavirus 24 uur in de lucht blijft hangen? Zo ook blijft het op bepaalde soorten langer aanwezig (Glas, metaal, stof etc.)?

Corona wordt over het algemeen verspreid door hoesten, proesten en niezen binnen ongeveer 2 meter afstand. Maar als je niest of hoest naar de grond kan dit niet verspreiden. Wat wel een risico is, is dat iemand hoest en zijn of haar hand op een handvat van een kraan legt en jij dat kort daarna ook doet.

Hoe is het mogelijk dat kapsalons open kunnen blijven terwijl zij geen 1,5 meter van hun klant af kunnen blijven?

In principe kunnen kappers gewoon openblijven. Als beide niet ziek zijn, is daar geen probleem. Wel moeten er geen grote groepen bij elkaar zitten in een kapsalon.

Je ziet regelmatig bij een interview dat de journalist de microfoon bij een persoon bijna onder de neus duwt. Kan dit nog wel i.v.m. besmetting van het corona virus.

In principe kunnen druppels van het hoesten, proesten of niezen niet via een microfoon in je luchtwegen terechtkomen. Dat kan wel gebeuren als je een microfoon aanraakt met je mond of tong.

Kun je het coronavirus en de griep samen krijgen?

Dat is theoretisch mogelijk. Maar de kans daar op is 1 op 10.000.

Ik vraag mij af, aangezien Corona een longvirus is, of stomen met 60 graden een manier is om het coronavirus te doden?

Ja, het zou kunnen dat het helpt. Maar dit is niet bewezen. Het is niet te zeggen of door dit proces alle bacteriën worden gedood.

Ben onlangs op bezoek geweest bij iemand waarvan achteraf geconstateerd is dat hij het coronavirus heeft. Hoelang duurt het voordat ik weet of ik besmet ben?

Als je geen klachten meer hebt gehad, heb je niet het coronavirus opgelopen. Ook heb je geen kans meer om het virus op te lopen.

Bekijk hier de uitzending van vrijdag 20 maart

De vragen en antwoorden van donderdag 19 maart

Mijn moeder wordt binnenkort 90 jaar. Vanwege het feit dat mensen mij dan niet persoonlijk kunnen komen feliciteren zullen er per nu post meerdere kaarten, cadeautjes opgestuurd worden. Hoe (corona)besmettelijk zijn alle dingen die je per post aanneemt?

Dat is niet heel besmettelijk. Op voorwerpen zoals pakketjes zijn besmettelijke dingen heel snel verdwenen.

Hoe is het mogelijk dat er 2500 sterfgevallen worden verwacht in de provincie, terwijl er in China ongeveer 3200 sterfgevallen zijn?

De mogelijke sterfgevallen in de provincie zijn een reëel cijfer. De cijfers uit China zijn niet bekend bij de microbioloog.

Ben ik door stress extra vatbaar voor het coronavirus?

Ja, stress is van invloed op het immuunsysteem. De witte bloedcellen werken namelijk minder goed, waardoor je een slechter immuunsysteem krijgt.

Waarom wordt er zoveel toiletpapier gehamsterd?

Dat komt door het sociaal-psychologische systeem van mensen en is voorspelbaar gedrag.

Ik ben als enige van mijn familie rustig, mijn gezin is in paniek. Hoe kan ik hen geruststellen?

Door er wel over te praten maar af en toe ook de ontspanning te zoeken, zoals een stuk wandelen.

Mijn moeder heeft al snel last van depressiviteit. Hoe houd ik haar positief?

Door vooral contact te zoeken en te houden met haar. Dat kan door te bellen maar ook door boodschappen te doen. En het is belangrijk om beweging te stimuleren.

Als ik tv kijk zie ik in alle landen toch mensen op straat en in de winkels met mondkapjes. Men zegt dat dit niet helpt, maar artsen gebruiken ze toch ook om zichzelf te beschermen. Ik ben eerlijk... het liefst deed ik deze wel op, al was het maar voor mijn eigen geruststelling, maar áls je het zou doen word je nog raar. aangekeken ook nog.

Mondkapjes zijn niet verstandig. Mondkapjes die je koopt in de supermarkt zijn slechter. Daardoor gaan ze irriteren en ga je juist vaker je gezicht aanraken.

Waarom wordt het als normaal beschouwd, dat er duizenden doden per jaar in Nederland vallen door het griepvirus, terwijl er tot nu toe relatief weinig sterfgevallen zijn door dit virus en het bij het gros van de besmettingen niet verder gaat dan een flinke verkoudheid?

Bij een griepvirus vallen er landelijk 10.000 doden. Het verschil tussen griep en corona is dat we bij een griep wel een antistof hebben en bij corona niet.

Als je net een stamceltransplantatie achter de rug hebt, moet je dan extra alert zijn? Is het dan nog wel verstandig om naar buiten te gaan?

Dat is nog steeds verstandig. Volg daarvoor de richtlijnen van het RIVM.

Het idee dat we een algehele lockdown krijgen geeft me enorm veel stress. Hoe houd ik mijn relatie gezond als we constant op elkaars lip zitten?

Je kan ervoor kiezen om even iets afzonderlijk te doen in huis, bijvoorbeeld een uurtje werken, om daarna te gaan lunchen of te gaan wandelen.

Bekijk hier de uitzending van donderdag 19 maart

De vragen en antwoorden van woensdag 18 maart

De antwoorden op de vragen komen van:

  • Barbara Vernooy, kinderarts
  • Jonas Ellerbrock, gynaecoloog
  • Ingeborg Dijkstra, pedagoog en docent

Hoe kan het dat kinderen geen heftige corona krijgen?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. Uit de uitkomsten van China en Italië hebben we geleerd dat kinderen geen heftige corona hebben. Kinderen worden over het algemeen niet zo ernstig ziek, waardoor het op een normale griep of een normale verkoudheid lijkt.

Ik zie kinderen nog allemaal samen buiten rennen alsof het vakantietijd is. Is dat niet gevaarlijk, wie doet er iets aan?!

Kinderen mogen nog buitenspelen. Volg de adviezen van het RIVM op. Ze mogen naar buiten en ze mogen ook afspreken met vriendjes. Maar houd afstand en zorg dat de groepen waarin ze spelen niet te groot worden.

Kinderen mogen niet op bezoek bij hun kwetsbare ouders, maar de wekelijkse huishoudelijke hulp mag wel komen zolang ze goed handen wassen en afstand houden. Wat is het verschil bezoekjes van kleinkinderen en of huishoudelijk hulp?

Kleinkinderen hebben vaker intiem contact met opa en oma, terwijl de huishoudelijke hulp toch vaak wat meer afstand houdt.

Kan het helpen om virussen het moeilijker te maken door neuscreme of vaseline in de neus te smeren?

Daar is helemaal niks van bewezen. Het voelt tevens onprettig voor het kind. Dus ik zou het afraden.

Wat zijn de risico’s voor zwangere vrouwen en het ongeboren kindje?

Voor de zwangere vrouwen zijn het de normale klachten die een probleem kunnen vormen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan luchtwegklachten. Voor het ongeboren kind lijkt er tot op dit moment geen risico te zijn.

Hoe kan 't zijn dat pas geboren baby's niet onder de risico groep vallen?

Als het om een longvirus gaat zijn pas geboren baby's toch ook enorm kwetsbaar, aangezien zij totaal nog geen weerstand hebben. Baby’s hebben wel wat weerstand. En via de moederkoek krijgen ze nog wat antistoffen van de moeder binnen. Daarnaast is het een kleine groep die wel kwetsbaar is. Maar ze worden deels beschermd door de moeder, zeker als er borstvoeding gegeven wordt.

Wat is risicovoller een thuisbevalling of een ziekenhuisbevalling?

Op het moment dat er een medische indicatie is, is het handiger om in een ziekenhuis te bevallen. Is die indicatie er niet en zou je ook thuis mogen bevallen, zou ik daar voor kiezen.

Hoe zit het met borstvoeding en corona? Mag je nog voeden als jezelf besmet zou zijn. Indien dit nog gewoon kan wat is dan beter afkolven en via een fles geven of mag je dan nog “live” voeden?

Je mag het kind nog fysiek aan de borst leggen, mits er extra maatregelen worden getroffen. Zo moet de moeder een mondkapje dragen, moeten voor iedere aanraking met het kind de handen worden gewassen en voor de borstvoeding de borsten wassen. In het geval van kolven is het ook verstandig om de kolfapparatuur te reinigen.

Mijn zoon is 8, kan ik nog een slaapfeestje organiseren? Het kan, maar de vraag is of dat nog handig is.

Ik zou het niet aanraden, het past ook niet in de richtlijnen. Bij slaapfeestjes wordt er namelijk geen afstand gehouden.

Ik voel me als ouder niet capabel om docent te zijn over mijn eigen kinderen. Heb je tips?

Ik vind dat de instructie en de uitleg nog steeds van de school moeten komen. Als ouder moet je alleen maar hoeven te begeleiden, de rest van de verantwoordelijkheid ligt bij de scholen.

Ik ben binnenkort jarig, mag ik echt niemand uitnodigen en hoe kan ik dan mijn verjaardag vieren?

Natuurlijk mag je iemand uitnodigen. Zolang het maar een paar mensen zijn en zij allemaal gezond zijn is dat geen probleem.

Zolang we nog naar buiten 'mogen', is er toch niks fijners dan even een rondje rennen of fietsen? Dus naar buiten met kinderen, ja of nee?

Ja, je kunt gewoon naar buiten met de kinderen.

Bekijk hier de uitzending van woensdag 18 maart

De vragen en antwoorden van dinsdag 17 maart

Liekele Oostenbrug (medisch specialist Zuyderland Medisch Centrum) beantwoordt jullie vragen:

Waarom lopen ouderen meer gevaar?

Infecties verlopen bij ouderen meestal erger. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de griep. Ouderen en kwetsbare groepen hebben minder reserves waardoor ze sneller vatbaar zijn voor een virus.

Waarom weekmarkt dicht en supermarkt open? Ik denk dat je marktkramen verder uit elkaar kunt zetten.

Dat is een inschatting van de overheid. Bij marktkramen staan vaak drommen mensen bij elkaar, terwijl in de supermarkt mensen makkelijker 1.5 meter uit elkaar blijven.

Beter nog steeds geen contact met kleinkinderen? Of alleen niet bij ziek zijn?

Van kinderen is niet precies duidelijk hoe besmettelijk ze zijn als ze griepklachten hebben. Daarom is het voor zowel ouderen en kinderen in het kader van veiligheid belangrijk dat ze tijdelijk direct contact vermijden.

Wat is het grote verschil tussen griep en coronavirus? Hoe kan dit telefonisch bepaald worden?

Dit is strikt genomen niet via de telefoon vast te stellen. Maar op basis van het gesprek wordt een risico-inschatting gemaakt. Een van die risico-onderdelen is bijvoorbeeld koorts. Koorts kan een belangrijke aanwijzing zijn voor het coronavirus.

Stel dat ik al immuun ben geworden, hoe weet ik dat dan zodat mijn persoonlijke zorgen verminderen?

Dat is niet met zekerheid te zeggen. Maar stelregel is: des te langer je ziek bent geweest, hoe langer je nog mogelijk besmettelijk bent.

Hoe lang kan het virus overleven op een andere oppervlakken? Bijvoorbeeld een klink. Hoe vaak moeten dit soort dingen schoongemaakt?

Stelregel is: zo vaak mogelijk handen en oppervlakken wassen om verspreiding te voorkomen.

Is het niet achterhaald dat ouderen vooral getroffen worden aangezien de helft van het aantal mensen dat op de IC ligt onder de 50 jaar is?

Nee, het is niet helemaal juist dat de helft van de coronaviruspatienten op de IC onder de 50 jaar is. Buiten eigen waarneming weten we ook uit cijfers van andere landen dat vooral ouderen worden getroffen.

Ik moet 1,5 meter afstand houden maar de thuishulp komt veel dichterbij. Is dat gevaarlijk?

Als mensen geen klachten hebben, zijn ze meestal niet besmettelijk. Toch is het belangrijk - ook voor thuishulpen - om hun verantwoordelijkheid te nemen en voldoende afstand te houden.

Krijg je het virus ook als mensen muntgeld of briefgeld geven in je handen of het overnemen van elkaars handen?

Dit Is inderdaad mogelijk als jij geld aanraakt of aanneemt waarop besmette mensen - die bijvoorbeeld gehoest of geniest hebben en daarna geld aanraakten.

Als je corona hebt met koorts, hoeveel dagen ben je dan ziek?

Dit Is heel wisselend per patiënt en niet generiek te beantwoorden.

Ouderen die thuis zijn die zitten de hele dag. Hoe kunnen ze zichzelf fit houden?

Voor familie en buren: heb aandacht voor elkaar, bel even op of stuur een kaartje. Dat geeft mensen een goed gevoel. Fysiek is het belangrijk om - zeker met dit weer - gewoon af en toe te wandelen. Zeker als je geen klachten hebt, doet dit goed.

Bekijk hier de uitzending van dinsdag 17 maart

De vragen en antwoorden van maandag 16 maart

Liekele Oostenbrug (medisch specialist Zuyderland Medisch Centrum) beantwoordt jullie vragen:

Stel dat je het coronavirus al hebt gehad en bent hersteld, kun je het dan op korte termijn nogmaals krijgen?

Zeer waarschijnlijk niet. Het is niet 100% bewijsbaar, maar de aanname is nu dat als je eenmaal het coronavirus hebt gehad, je immuun bent voor het virus.

Ik heb geen klachten. Mag ik dan alsnog niet naar mijn moeder van 78 die in de gevarenzone zit?

Als je zelf geen klachten hebt, is het onwaarschijnlijk dat je het virus overdraagt aan iemand anders. Toch is het zeer verstandig om bezoek aan een kwetsbare risicogroep, zoals ouderen, tijdelijk uit te stellen. Dit ter bescherming van beiden.

Ik was van plan morgen wat soepgroenten te halen met sjaal voor mijn neus en mond en handschoenen aan. Dan loop ik maar voor gek. Heeft dit zin?

Dat heeft niet veel zin. Het dragen van beschermende middelen is gebonden aan strakke regels. Je moet hiervoor opgeleid zijn. Je kunt je beter houden aan de richtlijn van het RIVM: afstand houden en niesen en hoesten in de elleboog.

Hoe lang blijft dit virus in Nederland?

Wetenschappers hebben daar, zelfs internationaal, nog geen eensluidende uitspraak over gedaan. Kort gezegd: we weten het niet.

Ik ben snotterig, eigenlijk altijd door allergieën. En nu? Wat mag ik niet?

Vraag je goed af of je nu wezenlijk andere klachten hebt dan normaal. Ben dus wel extra alert. Onderschat de hoest- en niesklachten niet en neem bij andere klachten contact op met de huisarts.

Kan ik het virus oplopen als ik het handvat van het winkelkarretje aanraak?

In theorie zou dit kunnen als een besmette patiënt bijvoorbeeld in zijn handen heeft gehoest en vervolgens het karretje aanraakte. Daarom is het extra belangrijk om extra regelmatig je handen te wassen en contact met het gezicht te vermijden (zie richtlijnen RIVM).

De thuisbezorger zet de boodschappen op de deurmat uit voorzorg, maar ik krijg vervolgens wel de pinautomaat in handen. Is dat niet een beetje raar?

Gebruik inderdaad de mogelijkheden van contactloos pinnen.

Als ik een raam open zet, kan het virus dan naar binnen waaien?

Daar hoef je niet bang voor te zijn. Zolang het virus verder dan twee meter van je vandaan is, is het niet meer schadelijk.

Bekijk hier de uitzending van maandag 16 maart

Stuur ook je vraag in

De medische experts zullen ook zoveel mogelijk jouw vragen beantwoorden. Stuur je vraag in via Facebook of mail naar corona@L1.nl.

Het laatste nieuws rond het coronavirus vind je op 1Limburg, via www.1limburg.nl/coronavirus

Bron: Rijksoverheid.nl
Bron: Rijksoverheid.nl

Meer over het coronavirus op Rijksoverheid.nl

AvondGasten

AvondGasten is het achtergrondprogramma bij L1 TV over maatschappelijke thema's. Sinds oktober 2019 wordt iedere maand één thema uitgediept.

Dagelijks nieuws volg je via L1mburg Centraal of 1Limburg.nl

L1mburg Centraal - 29 maart 2020

L1mburg Centraal - 29 maart 2020

L1mburg Centraal: De zoektocht naar beren in de buurt

L1mburg Centraal: De zoektocht naar beren in de buurt

L1mburg Centraal: Een week van aangescherpte maatregelen

L1mburg Centraal: Een week van aangescherpte maatregelen

L1mburg Centraal: Onzekerheid over exact aantal coronadoden in Limburg

L1mburg Centraal: Onzekerheid over exact aantal coronadoden in Limburg

L1mburg Centraal: Weekoverzicht coronacrisis

L1mburg Centraal: Weekoverzicht coronacrisis

L1mburg Centraal: Wilhelminaberg in Landgraaf op slot

L1mburg Centraal: Wilhelminaberg in Landgraaf op slot

Logo 1Limburg

Programma's