AvondGasten: 25 jaor Limburgs

AvondGasten: 25 jaor Limburgs

Woensdag 23 en vrijdag 25 maart op L1 TV

Woensdag 23 maart 2022 is het exact 25 jaar geleden dat het Limburgs is erkend binnen het Europese Handvest voor minderheidstalen, met andere woorden, het dialect is jarig! Deze dag vieren we bij L1 onder andere met een speciale AvondGasten-uitzending, geheel in het teken van het dialect.

Het handvest

Het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden is een verdrag dat in 1992 door het Comité van Ministers van de Raad van Europa vastgesteld werd. Het doel van het Handvest is enerzijds de bescherming en bevordering van regionale talen en talen van minderheden als bedreigd onderdeel van het Europees cultureel erfgoed en anderzijds sprekers van regionale talen of talen van minderheden de mogelijkheid te bieden deze talen zowel in het openbare als persoonlijke leven te gebruiken.

Drie regionale talen in Nederland

In Nederland zijn drie regionale talen onder het Europees Handvest beschermd: het Fries, het Nedersaksisch en het Limburgs. Verder vallen ook het Jiddisch en het Sinti-Romanes onder de door het Handvest erkende talen. Het Limburgs werd in 1997 door de Nederlandse overheid voor erkenning voorgedragen. In 2022 is dat dus op 23 maart precies 25 jaar geleden.

Naleving geëvalueerd

Het Comité van Ministers evalueert middels rapportages en werkbezoeken in hoeverre het handvest voor de Limburgse taal wordt nageleefd. In het laatste rapport beveelt de Raad van Europa het onderwijzen van het Limburgs voorafgaand aan school en in het onderwijs aan. Ook dient er aandacht te zijn voor studie van het Limburgs op universitair niveau en het leren van het Limburgs als (tweede) taal. Tot slot dient het gebruik van het Limburgs in het openbare leven en in de media versterkt te worden.

Genoeg te bespreken dus, in deze speciale AvondGasten: 25 jaor Limburgs. Woensdag 23 maart om 18:30 uur live op L1 TV, met herhalingen vrijdag 25 maart om 18:30 en 23:00 uur.

AvondGasten

AvondGasten is het achtergrondprogramma bij L1 TV over maatschappelijke thema's. Bekijk hier alle uitzendingen.

Dagelijks nieuws volg je via L1mburg Centraal of 1Limburg.nl

AvondGasten Europa: wordt het Maastrichtse Euro-project na drie decennia voltooid?

AvondGasten Europa: wordt het Maastrichtse Euro-project na drie decennia voltooid?

Pitlane over de GP van Spanje

Pitlane over de GP van Spanje

Vacature: freelance vormgever

Vacature: freelance vormgever

Route Regio: Guido Dieteren zoekt vrijwilligers

Route Regio: Guido Dieteren zoekt vrijwilligers

Limburg Doc: Wiesje Vaessen, de vergeten kampioene

Limburg Doc: Wiesje Vaessen, de vergeten kampioene

De Stokkemer Stadsmuzikanten te gast in Wunderbar

De Stokkemer Stadsmuzikanten te gast in Wunderbar

Logo 1Limburg

Programma's