AvondGasten: 25 jaor Limburgs

AvondGasten: 25 jaor Limburgs

Zaterdag 9 juli 16:00 | 23:00 en zondag 10 juli 11:00 | 16:00 | 23:00 op L1 TV

Woensdag 23 maart 2022 was het exact 25 jaar geleden dat het Limburgs werd erkend binnen het Europese Handvest voor minderheidstalen, met andere woorden, het dialect was jarig! Deze dag vierden we bij L1 onder andere met een speciale AvondGasten-uitzending, geheel in het teken van het dialect.

Het handvest
Het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden is een verdrag dat in 1992 door het Comité van Ministers van de Raad van Europa vastgesteld werd. Het doel van het Handvest is enerzijds de bescherming en bevordering van regionale talen en talen van minderheden als bedreigd onderdeel van het Europees cultureel erfgoed en anderzijds sprekers van regionale talen of talen van minderheden de mogelijkheid te bieden deze talen zowel in het openbare als persoonlijke leven te gebruiken.

Drie regionale talen in Nederland
In Nederland zijn drie regionale talen onder het Europees Handvest beschermd: het Fries, het Nedersaksisch en het Limburgs. Verder vallen ook het Jiddisch en het Sinti-Romanes onder de door het Handvest erkende talen. Het Limburgs werd in 1997 door de Nederlandse overheid voor erkenning voorgedragen. In 2022 is dat dus op 23 maart precies 25 jaar geleden.

Naleving geëvalueerd
Het Comité van Ministers evalueert middels rapportages en werkbezoeken in hoeverre het handvest voor de Limburgse taal wordt nageleefd. In het laatste rapport beveelt de Raad van Europa het onderwijzen van het Limburgs voorafgaand aan school en in het onderwijs aan. Ook dient er aandacht te zijn voor studie van het Limburgs op universitair niveau en het leren van het Limburgs als (tweede) taal. Tot slot dient het gebruik van het Limburgs in het openbare leven en in de media versterkt te worden.

AvondGasten

AvondGasten is het achtergrondprogramma bij L1 TV over maatschappelijke thema's. Bekijk hier alle uitzendingen.

Dagelijks nieuws volg je via L1mburg Centraal of 1Limburg.nl

Wil je ook iemand feliciteren via Postbus 31?

Wil je ook iemand feliciteren via Postbus 31?

Venloop zondag 26 maart te zien op L1 TV

Venloop zondag 26 maart te zien op L1 TV

Muziekfabriek 2021: The Waiting

Muziekfabriek 2021: The Waiting

Weet wat je vergeet: de juiste toets niet meer kunnen vinden

Weet wat je vergeet: de juiste toets niet meer kunnen vinden

Limburg Doc: Gé Reinders, de film

Limburg Doc: Gé Reinders, de film

Zo kijkt Marc uit Puth terug op zijn John Siebers Publiekspriés 2023

Zo kijkt Marc uit Puth terug op zijn John Siebers Publiekspriés 2023

Programma's