AvondGasten over de stikstofcrisis en de Limburgse boeren

AvondGasten over de stikstofcrisis en de Limburgse boeren

Heeft de Limburgse boer nog toekomst?

Herhaling op zondag 8 december 2019 om 13:00

In deze aflevering van AvondGasten de vraag: is er nog toekomst voor de Limburgse boeren?

De grote impact die de stikstofcrisis heeft maakt de toekomst namelijk onzeker. De boeren zijn boos, want het beleid zwalkt, zeggen ze. Ze willen meer duidelijkheid van de provincie.

In Limburg liggen 23 Natura 2000-gebieden. Die natuurgebieden moeten planten, vogels en andere dieren de beschermen. Door onvoldoende stikstofmaatregelen is deze natuur in gevaar. Kunnen we het tij nog keren?

We praten erover, met boeren, natuurorganisaties en wetenschappers. We kijken in deze stikstofcrisis naar het nu en de toekomst.

De presentatie is in handen van Wouter Nelissen.

AvondGasten

AvondGasten is het achtergrondprogramma bij L1 TV over maatschappelijke thema's. Sinds oktober 2019 wordt iedere maand één thema een uur lang uitgediept.

Dagelijks nieuws volg je via L1mburg Centraal of 1Limburg.nl

Logo 1Limburg

Programma's