REGIONALE MEDIARAAD: ARENABIJEENKOMSTEN

REGIONALE MEDIARAAD: ARENABIJEENKOMSTEN

In de Regionale Mediaraad van Stichting Omroep Limburg zijn 15 stromingen vertegenwoordigd die samen een maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke afspiegeling vormen van de Limburgse samenleving. De voorzitter is onafhankelijk.

In de Mediawet is vastgelegd dat de Mediaraad het media-aanbodbeleid van L1 bepaalt (online, tv en radio).

Om intensiever contact te hebben met mensen die tot een bepaalde stroming behoren, organiseert de Regionale Mediaraad met enige regelmaat een Arenabijeenkomst in samenwerking met L1.

Zo was er in juni 2015 een Arenabijeenkomst ‘culturele minderheden’. Met name mensen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap waren uitgenodigd voor deze informatie- en discussiebijeenkomst.

In onderstaande bijlagen kunt u meer lezen over deze bijeenkomst.

Logo 1Limburg

Programma's