Ambtenaren uit Bergen en Gennep kijken in de keuken van Duitse gemeenten

Ambtenaren uit Bergen en Gennep kijken in de keuken van Duitse gemeenten

Grensoverschrijdend werken en van elkaar leren en elkaar helpen in plaats van elkaar tegen te werken.

Ambtenaren uit Bergen en Gennep worden de palen overgezet om in de keuken van de Duitse buurgemeenten Weeze en Goch te gaan kijken.

Om ervoor te zorgen dat het ook echt gaat gebeuren hebben de burgemeesters van die Limburgse plaatsen, samen met hun Duitse en Brabantse collega's een intentieverklaring ondertekend.

Burgemeester Peter de Koning van Gennep over het plan:

|

De Gennepse burgemeester weet dat werken over de grens haken en ogen heeft, maar juist dat moet uit de weg geruimd worden.

|

De Koning ziet alleen maar voordelen in de samenwerking tussen de ambtenaren:

|

Het grensoverschrijdend project loopt tot en met 2020.

Logo 1Limburg

Programma's