Al 80 jaar bedevaarten naar Banneux

Al 80 jaar bedevaarten naar Banneux

80 jaar geleden verscheen in het dorpje Banneux in de Belgische Ardennen Maria, aan het meisje Mariette Becó, zo gaat althans het verhaal.

|

Nog datzelfde jaar werd vanuit Maastricht de eerste bedevaart gehouden, naar het Lourdes van de Ardennen. Hieruit groeide de organisatie Caritas Banneux , die anno 2013 nog steeds bedevaarten verzorgt, gesteund door vele vrijwilligers en het bisdom Roermond.

De afgelopen dagen toog opnieuw een groep van zo'n 100 pelgrims vanuit Limburg naar Banneux voor een meerdaags verblijf. Verslaggever Marc Teunissen zocht ze op.

Logo 1Limburg

Programma's