Afsplitsing Sjeng Kraft Kompenei zet zich voortaan in voor gehandicapten

Afsplitsing Sjeng Kraft Kompenei zet zich voortaan in voor gehandicapten

Een nieuwe Limburgse carnavalsorganisatie, SVV, gaat een carnavalsmiddag voor de verstandelijk en lichamelijk gehandicapte bewoners van de Limburgse zorginstellingen organiseren.

Deze Stichting Vastelaoves Vrunj is voortgekomen uit de Sjeng Kraft Kompenei (SKK). Binnen de SKK ontstond enkele jaren geleden ruzie over de organisatorische gang van zaken rondom het event De11devande11de jaarlijks op 11 november op het Vrijthof in Maastricht.

De club is toen opgesplitst en beide partijen hebben uit de boedelscheiding een som geld meegekregen met de belofte dit geld een sociale bestemming te geven. De Sjeng Kraft Kompenei zet zich sinds vorig jaar in voor oudereninstellingen en de SVV heeft nu de verstandelijk en lichamelijk gehandicapte bewoners van de Limburgse zorginstellingen uitgekozen als goed doel. Lees hier het persbericht van de nieuwe organisatie SVV:

Persbericht, 10 januari 2020
Vastelaoves Vrunj nieuwe Limburgse carnavalsorganisatie
Carnavalsmiddag voor mensen met beperking eerste activiteit

Met de oprichting van de Vastelaoves Vrunj heeft Limburg een nieuwe carnavalsorganisatie. De stichting is voortgekomen uit de Sjeng Kraft Kompenei. De eerste belangrijke activiteit van de Vastelaoves Vrunj is een carnavalsmiddag voor de verstandelijk en lichamelijk gehandicapte bewoners van de Limburgse zorginstellingen.

Het evenement met de titel Oet d’n Daak vindt plaats op zaterdag 8 februari 2020 in Heerlen. In 2017 hebben twee partijen binnen de Sjeng Kraft Kompenei (organisator van de 11devande11de in Maastricht) besloten uit elkaar te gaan. Die splitsing kreeg veel aandacht in de Limburgse media. Bij de boedelscheiding hebben beide partijen een verdeelsleutel van de opgebouwde middelen afgesproken. “Wij hebben als afgesplitste groep beloofd ons onder meer op de charitatieve en authentieke kant van de Limburgse carnaval te richten. Hiermee komen we onze belofte na”, aldus Frits Dirks, voorzitter van de Vastelaoves Vrunj.

Humor, charitas en muziek
De nieuwe organisatie heeft als hoofddoel een bijdrage te leveren aan de instandhouding van drie belangrijke waarden van de Limburgse vastelaovend. Dat zijn de humor, de charitas en de muziek. Wat betreft de humor gaat de nieuwe organisatie zich richten op het behoud van de typisch Limburgse, kleinschalige vastelaovendsscherts. Dat wordt ingevuld met de organisatie van de
inmiddels bekende Stumpkeszitting op carnavalsmaandag in Maastricht. Het betreft een ouderwetse volkszitting met veel humor en improvisatie.
De charitatieve doelstelling wordt ingevuld met een nieuw festijn: Oet d’n Daak (zie hieronder). De derde pijler waar de ‘Vrunj’ zich op richten – oorspronkelijke vastelaovendsmuziek – moet nog ingevuld worden. “We onderzoeken momenteel de haalbaarheid van diverse ideeën. In elk geval zoeken we kleinschalige evenementen. We prefereren meerdere kleine activiteiten boven één groot evenement,” zegt Frits Dirks.

Oet d’n Daak
Carnaval is een feest voor iedereen. Niemand hoeft aan de kant te blijven staan. Daarom vindt op zaterdagmiddag 8 februari 2020 tussen 13.00uur en 17.00uur voor het eerste maal een carnavalsmiddag plaats voor mensen die daar extra hulp bij nodig hebben. Het festijn heet Oet d’n Daak en is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Diverse zorginstellingen werken aan het feest mee waaronder Pargamijn, Daelzicht, Koraal en Radar. Wanneer er nog andere stichtingen zich willen aanmelden om hieraan deel te nemen is dat zeker mogelijk. Aanmelden kan via het emailadres van de stichting info@svv-limburg.nl
Inmiddels hebben meerdere bekende Limburgse artiesten hun medewerking toegezegd. Er zullen ook diverse carnavals verenigingen een bezoekje komen brengen aan het evenement Oet d’n Daak dat wordt gehouden in het Sevagram Theater aan de Henri Dunantstraat 3 in Heerlen.

Frits Dirks: “Voor onze gasten wordt het een geweldig feest in een prachtig versierde zaal. Met uiteraard iets lekkers tegen zeer kleine prijzen. De entree is vanzelfsprekend gratis. Voor onze organisatie zal het vooral een grote logistieke operatie worden, omdat vervoer en begeleiding vanuit de zorginstelling naar het Sevagram Theater niet eenvoudig zal zijn. Ook in de zaal zijn veel begeleiders nodig om onze gasten ongehinderd en veilig te laten genieten. Maar als Vastelaoves Vrunj gaan we de uitdaging niet uit de weg. Want de Limburgse vastelaovend is niet compleet als niet iedereen die dat graag wil kan deelnemen.”

L11 Alaaf

Veel meer over de vastelaovend vind je op L11Alaaf.nl en op L11 Alaaf Facebook:

Derde Halve Finale LVK 2020 vrijdag op L1

Derde Halve Finale LVK 2020 vrijdag op L1

Kwart ieuw Boètezitting

Kwart ieuw Boètezitting

Terugkijken: Tweede Halve Finale LVK 2020

Terugkijken: Tweede Halve Finale LVK 2020

Alle optredens van de tweede halve finale van het LVK 2020

Alle optredens van de tweede halve finale van het LVK 2020

De foto's van de tweede halve finale van het LVK 2020

De foto's van de tweede halve finale van het LVK 2020

AvondGasten: De vastelaovend wach op nemes!

AvondGasten: De vastelaovend wach op nemes!

Logo 1Limburg