Aflevering 6, 28 november

Aflevering 6, 28 november

John van de Mortel uit Valkenswaard had al jaren last van heesheid en aanhoudende hoestbuien. Na onderzoek in het Oncologiecentrum in Maastrricht komt vast te staan dat Van de Mortel een uiterst zeldzame vorm van strottenhoofdkanker heeft….In deze aflevering zien we ook hoe patiënten die een hartoperatie in het Klinikum in Aken ondergaan via internet in de gaten worden gehouden door specialisten in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht.

Oncologie Het Oncologiecentrum is een centrum voor zorg, onderzoek, opleiding en preventie van kanker. Niet alleen de ziekte maar de mens met zijn/haar oncologisch probleem staat centraal. Door intensieve samenwerking tussen de verschillende specialismen wordt gestreefd naar een snelle diagnose en behandeling. Alle zorgverleners zijn in het centrum aanwezig. Dit betekent dat patiënten tijdens een polibezoek achtereenvolgens gezien worden door alle zorgverleners die hen behandelen en ondersteunen. Het Oncologiecentrum bestaat uit twee poliklinieken: polikliniek Oost en polikliniek West. Op dit moment kun je in het Oncologiecentrum terecht voor diagnose en behandeling binnen de mammapoli, de poliklinieken medische oncologie, hematologie, erfelijke tumoren, neuro-oncologie, gynaecologische oncologie, de polikliniek hoofd- en halskanker en pijnbestrijding. De overige poliklinieken die werken aan de zorg voor mensen met kanker zullen op termijn eveneens verhuizen naar het Oncologiecentrum .

Strottenhoofdkanker

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 700 mensen strottenhoofdkanker vastgesteld. Strottenhoofdkanker komt voornamelijk voor bij mannen. De laatste jaren wordt de ziekte in toenemende mate ook bij vrouwen vastgesteld. De leeftijd waarop strottenhoofdkanker bij mannen meestal wordt ontdekt, ligt tussen de 50 en 70 jaar. Vrouwelijke patiënten zijn doorgaans vijf tot tien jaar jonger.

Meestal ontwikkelt strottenhoofdkanker zich vanuit het slijmvlies van het strottenhoofd. De plaats van de tumor in het strottenhoofd bepaalt in belangrijke mate welke klachten iemand krijgt, hoe het ziekteverloop zal zijn en welke behandeling mogelijk is. Bij ongeveer tweederde van de patiënten ontstaat de tumor ter hoogte van de stembanden. Minder vaak ontwikkelt de kanker zich in het gebied boven de stembanden of net onder de stembanden.

Zoals bij de meeste soorten kanker kunnen er ook bij strottenhoofdkanker uitzaaiingen (metastasen) optreden. Uitzaaiingen ontstaan wanneer kankercellen losraken van de tumor en via bloed en/of lymfe op een andere plaats in het lichaam terechtkomen. Daar kunnen de uitgezaaide cellen uitgroeien tot tumoren. Bij strottenhoofdkanker gaat het dan in eerste instantie om uitzaaiingen in de lymfeklieren in de hals.

Of er uitzaaiingen ontstaan, is onder meer afhankelijk van de plaats, de grootte en de mate van doorgroei van de tumor. Wanneer een tumor zich in het strottenhoofd boven de ware stembanden bevindt, is de kans op uitzaaiingen groter dan bij een tumor van de ware stembanden zelf of bij een tumor in het strottenhoofd onder de ware stembanden. Dit heeft te maken met het feit dat zich in het gebied boven de ware stembanden meer lymfevaten bevinden dan in de rest van het strottenhoofd.

Op langere termijn of in een vergevorderd stadium van de ziekte kunnen er, door verspreiding van kankercellen via het bloed, ook uitzaaiingen in organen ontstaan zoals in de longen.

Onderzoek

pasfoto ErnstJan Speel.jpgDr. Speel (foto) doet samen met prof. Kremer (foto) onderzoek naar de voorstadia van hoofd-hals kanker. Momenteel zijn de aanwijzigingen voor strottenhoofdkanker onder andere heesheid en problemen met slikken. Dit onderzoek moet ertoe leiden dat over een aantal jaren specialisten op basis van een DNA test kunnen vaststellen of iemand in het voorstadium van strottenhoofdkanker zit. Door dan al tijdig in te grijpen/te monitoren/behandelen kun je kanker voorkomen.

www.azm.nl

www.mumc.tv

kanker.kwfkankerbestrijding.nl

www.stichtingklankbord.nl


Samenwerking AZM Klinikum Aken

pasfoto dr jacobs.jpgHet ziekenhuis in Maastricht en het Klinikum in Aken werken al sinds een aantal jaren met elkaar samen. Met name op het terrein van de vaatchirurgie. Artsen van het MUMC opereren enkele dagen in de week in Aken. De twee ziekenhuizen hebben hun samenwerking geformaliseerd in het Euregional Vascular Center, hun gezamenlijke vaatcentrum (in het Duits: Euregional Gefäßchirurgisch Zentrum Aachen-Maastricht). Prof. dr. Jacobs (foto) van het academisch ziekenhuis in Maastricht is sinds 2005 hoofd van dit gezamenlijke euregionale vaatcentrum. Het centrum leidt sinds een aantal jaren vaatchirurgen op, die grensoverschrijdend werken. Het vaatcentrum is daarmee het eerste grensoverschrijdende chirurgisch opleidingscentrum ter wereld. De bedoeling is dat deze samenwerking nog verder geïntensiveerd wordt. De ziekenhuizen willen een gezamenlijk een internationaal hart- en vaatcentrum bouwen op bedrijventerrein Avantis in Heerlen.

In Heel de Mens zien we de samenwerking tussen beide ziekenhuizen tijdens de monitoring bij grote aneurysma-operaties, oftewel MEP (=motor evoked potential monitoring). Deze techniek wordt onder andere toegepast bij de operaties van prof. dr. Jacobs, de zogeheten TAAA’s, de thoraxabdomininale aorta aneurysma’s. Het doel van MEP is het meten van de reactie van arm- en/of beenspieren om informatie te krijgen over het functioneren van bepaalde zenuwbanen in de hersenen. Het is een middel om de kans op verlammingsverschijnselen na de operatie zo klein mogelijk te houden. MEP wordt gedaan door klinische neurofysiologen., In de praktijk werkt het als volgt. Prof. dr.Jacobs opereert in Aken. Bij hem in de operatiekamer zit een technicus aan een computer. Die heeft via een internetverbinding contact met Maastricht, waar een klinisch neurofysioloog op een monitor signalen binnenkrijgt over het welbevinden van de patiënt. Zodra de neurofysioloog merkt dat iets niet goed gaat met het zenuwstelsel, geeft hij via zijn headset een seintje aan Aken. Deze bijzondere manier van grensoverschrijdende telemonitoring is zes jaar geleden opgezet. De expertise wordt nu dus gedeeld met Aken, met dien verstande dat de dure apparatuur alleen in Maastricht staat, niet in Aken. Het is dus ook kostenefficiënt. Grensoverschrijdende MEP op deze manier is uniek in de wereld. Diverse ziekenhuizen hebben inmiddels belangstelling voor telemonitoring bij TAAA’s getoond. De techniek wordt vanuit het AZM inmiddels ook toegepast in Bern en Hamburg. www.azm.nl
www.mumc.nl

AvondGasten: corona in Limburg - jong zijn in coronatijd

AvondGasten: corona in Limburg - jong zijn in coronatijd

L1mburg Centraal - 27 januari 2021

L1mburg Centraal - 27 januari 2021

L1 Vandaag: het dagboek van Marco Pennings in de tweede lockdown

L1 Vandaag: het dagboek van Marco Pennings in de tweede lockdown

L1mburg Centraal: advies wil groei MAA koppelen aan minder geluidshinder

L1mburg Centraal: advies wil groei MAA koppelen aan minder geluidshinder

L1mburg Centraal: raadslid Venlo hoort 16 maanden cel eisen wegens fraude

L1mburg Centraal: raadslid Venlo hoort 16 maanden cel eisen wegens fraude

L1mburg Centraal: burgemeester deelt complimenten uit aan MVV-supporters

L1mburg Centraal: burgemeester deelt complimenten uit aan MVV-supporters

Logo 1Limburg

Nog veel twijfelaars in Limburg over vaccin

Nog veel twijfelaars in Limburg over vaccin

Limburgers zijn van alle Nederlanders het minst stellig in hun houding tegenover het coronavaccin. Meer dan 35 procent van onze provinciegenoten twijfelt nog in meer of mindere mate, of hij of zij de spuit gaat halen.

Programma's