Aflevering 22: Els Diederen

Aflevering 22: Els Diederen

Els Diederen is een dichteres, geboren in Valkenburg. Zij schrijft artikelen en gedichten in het Limburgs (Valkenburgs). Naast talrijk publikaties in literaire tijdschriften en bloemlezingen; regionale bladen, magazines, heemkundeperiodieken, op tv en radio verscheen er in 2006 een bundel met verzamelde gedichten van haar hand, in de reeks LiLiLi (Limburgse Literaire Lijst) met de naam "Sjakel de zinne". Diederen volgde diverse lerarenopleidingen voor het basisonderwijs, onderwijsaktes in de expressievakken en de post-hbo-leergang Limburgs. Zij is 39 jaar bestuurslid van Veldeke-krink-Valkeberg, één van de 12 kringen binnen Veldeke-Limburg.

Logo 1Limburg

Programma's