Academie voor betere aanbestedingen

Academie voor betere aanbestedingen

De nieuw opgerichte aanbestedingsacademie in Limburg moet veranderingen brengen op het gebied van aanbesteden. Nu wordt er volgens de betrokkenen door overheden nog te vaak alleen gekeken naar de prijs, terwijl de kwaliteit ook een belangrijke rol speelt.

Om daar zowel aannemers als overheden van te overtuigen is de aanbestedingsacademie in het leven geroepen. Daar krijgen betrokkenen bijspijkercursussen en wordt gekeken in welke gevallen het mis ging bij het aanbesteden en waar het anders kan. Ook goede voorbeelden worden aangedragen. Mocht blijken dat er behoefte aan is, dan gaat de initiatiefnemer van de academie, de Regieraad Bouw Limburg, samen met de Hogeschool Zuyd een leergang ontwikkelen.

  • Rene Meyboom van de Regieraad Bouw Limburg
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.l1.nl/audio/20111201_aanbesteding.mp3]

Logo 1Limburg

Programma's