Natuurlijk Limburg: groen genieten rondom Linne

Natuurlijk Limburg: groen genieten rondom Linne

In Natuurlijk Limburg maken we wekelijks een wandeling met Edmond Staal, waarbij we oog hebben voor het kleine.

Vandaag vertrekken we bij de Mortelshof en lopen via de Linnerheide naar de Lus van Linne. Rond de boerderij de Mortelshof ligt een groot oppervlakte natuurlijk beheerde akkers. Door de afwisseling aan geteelde landbouwgewassen,die deels niet worden geoogst, vormt dit gebied een van de grote trekpleisters voor zaadetende vogels. De akkers worden doorsneden door een oude laan van tamme kastanjes. Aan de andere kant van de boerderij werd enkele jaren geleden een nieuwe notenlaan aangeplant.

De Linnerheide is sinds het jaar 2000 eigendom van “Stichting het Limburgs Landschap”. Diverse beheermaatregelen vergroten de natuurwaarde van het gebied. Dunning van naaldhout zorgt voor omvorming naar soortenrijker gemengd- en loofbos. Ecoducten spelen een belangrijke rol om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Een goede uitwisseling van met name klein wild vindt zodoende plaats. Zo staat de Linnerheide in verbinding met de Lus van Linne. In de Lus van Linne zal straks na herinrichting de natuur een nieuwe kans krijgen en de Maas weer een natuurlijk verloop. Door grindwinning in de periode 1920- 1980 zijn er grote plassen ontstaan. Na grote overstromingen ontwikkelden zich na verloop van tijd spontaan waardevolle natuurgebiedjes. We zien in deze aflevering o.a. veldmuis, kievit, veldleeuwerik, torenvalk, heggenmus, kleine mantelmeeuw, fuut, kleine bonte specht en ree.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Geneeskundestudente laat vliegtuig landen na noodgeval

Geneeskundestudente laat vliegtuig landen na noodgeval

Julia Bels, studente geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht, zat met haar vriend in het vliegtuig toen een er via de intercom werd gevraagd of er een dokter aan boord was. Julia bood zich aan en adviseerde de copiloot het vliegtuig te laten landen.

Programma's